Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
Acı rapor: Erkek şiddeti kasımda da sürdü
Acı rapor: Erkek şiddeti kasımda da sürdü
TVHB Başkanı Eroğlu: “Veteriner Hekimler bir kez daha dışlanıyor”
TVHB Başkanı Eroğlu: “Veteriner Hekimler bir kez daha dışlanıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çok kısa sürede Meclis'e sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çok kısa sürede Meclis'e sunacağız
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK’e gitti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK’e gitti
BİK Genel Müdürü Duran: “Amacımız gazetecilik kültürünü internet medyasına taşımak”
BİK Genel Müdürü Duran: “Amacımız gazetecilik kültürünü internet medyasına taşımak”
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
11 Ekim 2021 Pazartesi - 09:13

Türkiye Psikiyatri Derneği: “Ruh Sağlığı Yasası çıkarılmalı”

Pandemide kadınların ruhsal stresi daha da arttı

Türkiye Psikiyatri Derneği: “Ruh Sağlığı Yasası çıkarılmalı”

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

Ülkemizde ve dünyada kişiler ve gruplar arasındaki eşitsizlikler giderek artıyor. Yaklaşık iki yıldır içinde olduğumuz pandemi süreci, bu eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Bu eşitsizlik kaçınılmaz olarak kişilerin ve grupların sağlık hizmetine erişimini de zorlaştırıyor.  Sonuç olarak toplum ruh sağlığı olumsuz olarak etkileniyor ve etkilenmeye devam ediyor. Bu yıl “Eşit Olmayan Bir Dünyada Ruh Sağlığı” temasıyla kutlanan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, ruh sağlığı alanında etkinlik gösteren dernekler, ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada; ruh sağlığına ilişkin eşitsizliğin acilen ele alınması gerektiği belirtilirken, çocukların ve gençlerin pandemi döneminde ruhsal olarak zor bir dönem geçirdiğini ve bu durumun toplumların geleceğini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca; kadınların zaten var olan ruhsal yüklerinin pandemi ile birlikte daha da arttığı ifade edildi.

“RUH SAĞLIĞI ALANINDAKİ EŞİTSİZLİK ÖNEMLE ELE ALINMALI”

Aralarında; Bipolar Yaşam Derneği, Lityum Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin bulunduğu sivil toplum örgütleri, pandemiyle birlikte ayyuka çıkan eşitsizlik ile yaşanan ruhsal problemlere karşı dikkat çekti. Ankara’da Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ruh sağlığı alanındaki eşitsizlik; hastalık ve ölüm oranları, hastalık seyrini etkileyen bakım ve hizmetlere ulaşılabilme olanakları, yaşanan coğrafi bölge (kentsel/kırsal) farklılıkları, sosyoekonomik durum, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim, engellilik, göçmenlik gibi damgalanma ve ayrımcılıkla ilişkili etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ruh sağlığı alanındaki eşitsizlik, doğrudan bağlantılı olduğu sosyal ve ekonomik eşitsizlik bağlamında ele alınmalıdır. Sosyoekonomik durum ve ruh sağlığı arasındaki ilişki ters orantılıdır. Yoksul ülkelerde yoksul olmayan ülkelere kıyasla ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riski daha yüksektir. Ruhsal hastalıkların varlığı da bireylerde iş bulabilme ve çalışmayı sürdürebilme becerilerini zayıflatması nedeniyle yoksulluğu artırır. Ayrıca ruh sağlığı hizmetleri birçok gelişmekte olan ülkede hem sınırlı kaynaklar hem de toplumun ve hükümetlerin ruh sağlığı sorunlarına damgalayıcı yaklaşımları nedeniyle gereğince geliştirilememiştir. Dünyada ruhsal hastalığı olan birçok insan hak ettikleri şekilde hizmetlere erişememekte ya da tedavi görememektedir. Dahası hastalar, aileleri ve bakım verenleriyle birlikte ayrımcılık ve damgalanmaya maruz kalmaya devam etmektedir. Ruhsal hastalığı olan kişilerin damgalanması aynı zamanda eğitim fırsatlarına ulaşmalarını, şimdiki ve gelecekteki iş olanaklarından faydalanmalarını, ailelerini ve sevdiklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sonuçlar, ruh sağlığı alanındaki eşitsizliğin önemle ele alınmasının acil ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu eşitsizliği ele almada hepimize görev düşmektedir.

“PANDEMİDE RUHSAL YÜK DAHA DA ARTTI”

2020’den bu yana COVID-19 pandemisi, sağlık hizmetlerindeki eşitsizliğin etkilerini daha da belirginleştirdi. Varsıl olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir ülke bu duruma hazır değildi. Pandemi her yaştan insanı çeşitli yollarla ciddi şekilde etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. COVID-19 hastalığı veya aile üyelerinin kaybı sonucunda yaşanan yas gibi nedenlerle, iş kayıpları ve iş güvencesinin olmaması gibi ekonomik etkilerle, fiziksel uzaklaşmanın yol açtığı toplumsal tecritle çok zor günler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Biliyoruz ki olağan koşullarda damgalanmaya ve ayrımcılığa maruz kalan kişiler ve gruplar, olağanüstü koşullarda bu ayrımcılıktan ve damgalanmadan daha fazla etkilenirler. Bu nedenle pandemi döneminde toplum ruh sağlığı açısından özellikle yaşlıların, çocukların, kadınların, yoksulların, cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan grupların (LGBTİQ+’ların), kronik ruhsal hastalığı olanların, hükümlülerin, göçmenlerin, mültecilerin, sığınmacıların ve her alanda kayıp yaşayanların ruhsal yükü daha çok arttı. Yaşlılar sosyal ve fiziksel izolasyona ilk maruz kalan grup oldular. Bu izolasyon yaşlıların ruhsal bozukluklarının şiddetlenmesini veya ortaya çıkmasını hızlandırdı. Çocuklar ve gençler okullarından mahrum kaldı. Uzaktan eğitim döneminin çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri henüz net olarak ele alınabilmiş olmamakla birlikte sosyal izolasyon, teknoloji bağımlılığı, psikiyatrik sorunların sıklık ve şiddetinin artışı görünür haldedir ve uzun vadeli olumsuz etkilerini tahmin etmek de güç değildir. Ekonomik hayata katılımları erkeklere göre zaten daha sınırlı olan kadınların bir kısmı iş yaşamından daha da uzaklaşırken bir kısmı ise hem iş hem ev hayatının sorumluluklarını birlikte göğüslemek zorunda kaldılar. Pandemi döneminde artan ev içi şiddet ve evde kapalı kalmakla birlikte azalan sosyal destek kadınların yaşadığı ruhsal stresi daha da artırdı. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan, dil engeli bulunan, ekonomik yetersizlik yaşayan göçmenler ve mültecilerin de kuşkusuz bu zorlukları daha belirgin hale geldi. Barınma, sosyal yardım, sağlık hizmetlerine erişim açısından en dezavantajlı gruplardan birisi olan LGBTİQ+’lar ise bu süreçte nefret söyleminin hedefine oturtulmuş ve bu durum daha fazla sosyal izolasyonla, yoksulluğun ve ruhsal zorluklarının artmasıyla sonuçlanmıştır.

“ÇOCUK VE GENÇLERİN RUH SAĞLIĞI, GELECEĞİN NASIL ŞEKİLLENECEĞİNİ BELİRLİYOR”

Tahmin edilebileceği gibi dünyanın yaklaşık iki yıldır içinden geçtiği bu süreç tüm grupların ortak sorunu olan eşitsizliklerin, işsizliğin ve yoksulluğun daha da artmasıyla, genel sağlık sorunlarının çoğalmasıyla, ruhsal yardım arayışının ikinci plana atılmasıyla, gündelik hayattaki stresin ve şiddetin baş edilmesi güç düzeylere ulaşmasıyla sonuçlanmıştır. Bireysel ve toplumsal ruh sağlığı iç içedir ve sonraki kuşaklara etkileri göz ardı edilmemelidir. Çocuk ve gençlerin ruh sağlığı, geleceğin nasıl şekilleneceğini belirleyen önemli etkenlerden biridir. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ruh sağlığı da pandemiden yüksek hastalanma riski hem de olağanüstü çalışma koşulları nedeniyle önemli ölçüde etkilenmiştir. Tüm bu zorlukların ruhsal boyutlarının ele alıp düzenlenmesi için toplum olarak harekete geçmeye ihtiyacımız var, hem de acil olarak. 2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün teması, “Eşitliğin olmadığı dünyada ruh sağlığı” eşitsizliğin sürmesine yol açan yerel ve küresel meselelere odaklanmamızı sağlayabilir. Bu vesileyle sivil topluma kendi mahalle, okul, işyeri gibi ortamlarda ruh sağlığı konusundaki eşitsizlikle mücadele etme sürecinde desteğe hazırız. Ruh sağlığı alanında çalışan bilim insanlarını bu konuda bildiklerini, pratiğe uygulanabilecek çözümleri paylaşmaya çağırıyoruz. Kuşkusuz ki bu sorunların giderilmesinde eşitlikçi, nitelikli, çağdaş bir ruh sağlığı hizmetine ulaşabilmenin tüm yurttaşlar için güvence altına alınmasında önemli bir rol oynayacak bir “Ruh Sağlığı Yasası”nın çıkarılması için yasa yapıcıların tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alındığı bir süreci hızlandırıp sonuçlandırması talep edilmelidir. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu kurulduğunda dünya savaştan yeni çıkmıştı ve büyük bir kriz dönemindeydi. Bu dönemde büyük ölçüde, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar ve küresel paydaşlarla yurttaşların ruhsal iyilik haline önem vermeye yönelik çaba gösterilmişti. Bugün yine sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda eşitsizlikleri büyüten bir küresel salgın krizinin ortasındayız. Böyle bir dönemde 2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü bu alandaki eşitsizliğin ele alınmasını sağlayarak, bizlere insanların ruh sağlığının yerinde olmasını sağlamak üzere bir araya gelme ve bir arada hareket etme fırsatını verecektir.”

 
10 Ekim Katliamı’nın 6’ncı yılında adalet talebi sürüyor
 
Hastanede park yeri kavgasının ardından kaçan adam 2 kişiyi ezdi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
10 Ekim Katliamı’nın 6’ncı yılında adalet talebi sürüyor
10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı
TTB COVID-19’la geçen 18 ayı değerlendirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB), COVID-19 pandemisinde geride bırakılan 18 ...
BES, eylülde kamu emekçilerinin enflasyon sepetini açıkladı
Büro Emekçileri Sendikası (BES), “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti ...
 
TTB, fiili hizmet zammı artışı için meclise teklif sundu
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammının ...
C-19 Bale Prömiyeri Yarın Opera Sahnesi’nde
Ankara Devlet Opera ve Balesi, C-19 Balesinin dünya prömiyerini yarın yapıyor.
Mehmet Zeki Erkan, Badminton Federasyonu’na başkan adaylığını açıkladı
Uzun süredir sporun ve Badminton branşının içerisinde yer alan Mehmet ...
 
İş insanları siyasete girmelidir
TÜRK Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) ile Ankara Sivil Toplum Kuruluşları ...
Akşener: “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi milletimizin oylarıyla ortadan kalkacak”
İYİ Parti lideri Akşener’den Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na ziyaret?
Başkent’in hak ettiği değeri Kızılay ve Sakarya Meydanı'ndan başlatmak gerekiyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında ...
 
404 Page Not Found
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
VOLKAN ÖZTUNA
VOLKAN ÖZTUNA
Bm’den Internet Raporu: Dünyanın Yüzde 37’si Hiç İnternet Kullanmadı
VELİ KÜÇÜK
VELİ KÜÇÜK
Öldürülen Ve Eziyet Gören Kadınlar
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Kripto Borsası Hacklendi: 31 Milyon Dolar Çalındı
RIZA PEHLİVAN
RIZA PEHLİVAN
Bilim
İBRAHİM DUMANAY
İBRAHİM DUMANAY
Yazmak
AHSEN ARAL UYAR
AHSEN ARAL UYAR
Yıllara Yayılmış Tecavüz
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri