Ana Sayfa Politika Ekonomi - İş dunyası Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
Altındağ Zabıtasından kaçak et operasyonu
Altındağ Zabıtasından kaçak et operasyonu
Kabızlığı önlemenin 4 yolu
Kabızlığı önlemenin 4 yolu
Tırnak yeme sorununa dikkat! Kendimize nasıl engel oluruz?
Tırnak yeme sorununa dikkat! Kendimize nasıl engel oluruz?
Sincan’da zabıta ekipleri fiyat denetiminde
Sincan’da zabıta ekipleri fiyat denetiminde
Çankaya’dan personeline toplumsal cinsiyet  eşitliği eğitimi
Çankaya’dan personeline toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
1 Ocak 2022 Cumartesi - 10:53

SPD Başkanı Yıldız: “Su yönetiminde ekolojik ve dijital dönüşüm şart”

Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, yaptığı açıklamada, popülist su temini politikaları yerine, toplumcu gerçekçi ekosistem tabanlı su yönetimi politikalarına geçilmesi gerektiğini söyledi.

SPD Başkanı Yıldız: “Su yönetiminde ekolojik ve dijital dönüşüm şart”

ALPER ŞAŞMAZ

“Artık suyun önemini anlama dönemini tamamlayıp tehditleri önleme dönemine geçmeliyiz” diyen Yıldız, su yönetiminde ekolojik ve dijital bir dönüşüm sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

“YAĞIŞ REJİMİ DEĞİŞİYOR”

SPD Başkanı Yıldız’ın açıklamaları şu şekilde: “Su yöneticileri ve su kullanıcıları ve toplum olarak artık suyun önemini anlama döneminden, ortaya çıkan tehditleri önleme dönemine geçmek zorundayız. Bu aşamaya geçmek için nüfus artışı, kirlilik, kırsaldan kentlere göç gibi birçok nedenin yanına uzun dönemdir sonuçlarını yaşadığımız olağanüstü meteorolojik olaylar ve iklim değişikliği de eklendi. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli BM bünyesinde 1988’de oluşturuldu. 33 yıldır çalışıyor. 6 adet Değerlendirme Raporu yayımladı. Yayımladığı her raporda durumun bir öncekinden daha riskli hale geldiğine dikkat çekti. Son raporda, sera gazı salımının arttığı, küresel bölgesel sıcaklıkların çok hızla yükseldiği, ortalama sıcaklıkta sanayi öncesi döneme göre 1,5 0C artış hedefini tutturmanın artık mümkün olmadığı, belirtiliyor. Ayrıca yağış rejimi ve desenlerinin değişmekte olduğu, kurak dönemlerin sıklaşacağı, olağanüstü meteorolojik olayların artacağı şiddetli yağışların sıklaşacağı öngörüleri daha net olarak vurgulanıyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ”

Sürdürülebilir Su Yönetimi Ekonomik, Ekolojik, Sosyolojik hedefler arasındaki dengeyi dikkate alarak bütünleşik, katılımcı, şeffaf bir şekilde yapılır. Ancak gerek merkezi kurumlardaki gerekse yerel yönetimlerdeki su ve atık su yönetimi anlayışımız, çoğu zaman ekoloji-ekonomi dengesini sağlamakta zorlanmış ve ekolojiden ödün vermiştir. Bu ödünlerin verilmesine zorunlu olunduğuna yönelik çeşitli nedenler de sıralanabilir. Hatta bunların bazıları anlayışla da karşılanabilir. Ancak doğanın bu tahribatını ve bozulan dengenin önümüze koyduğu faturayı görerek aynı yönetim anlayışını sürdürmek kabul edilemez. Yeterli ve sürekli olarak temiz suya ulaşım ve sağlıklı bir çevrede yaşamak temel bir canlı hakkıdır. Ancak bunu savunmak yetmez. Uygulayabilmek gerekir ve bunun uygulamada gerçekleşmesi katılımcı, toplumcu-gerçekçi bir politikaya ihtiyaç gösterir. Fakat bunun aksine ekonomik ve politik nedenlerle popülist politikalar uygulanmakta ve doğal hayatın sürdürülebilir olmasının sesi olan sivil toplum kuruluşları genellikle göz ardı edilmektedir.

“DÜŞÜNCE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ”

Bugün su kaynaklarımızı toplumsal ve ulusal çıkarlarımızı dikkate alarak kullanmak ve yönetmek için kullanıcılar ve yöneticiler olarak bir düşünce değişikliğine ihtiyacımız var. Bu değişikliği yenilikçi tüm gelişmeleri ulusal ve toplumsal çıkarlarımızı önceleyerek gerçekleştirmeli ve suyun sadece temini anlayışından suyun bütünleşik yönetimi anlayışına geçmeliyiz. Özetle; popülist su temini politikaları yerine, toplumcu gerçekçi ekosistem tabanlı su yönetimi politikalarına geçmemiz lazım. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek hatasını sürdürmemeliyiz. Bunun ulusal, ekonomik, sosyal ve toplumsal bedeli ağır olmaya başlamıştır. Atık su yönetimi, su yönetiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Su yönetiminin tüm alanları gibi atık su yönetiminde de paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Burada atık suyu kısmen arıtıp deşarj etmek yerine tam arıtıp bu suyun geri kazanımına yönelmeliyiz. Artık kirli su, atık su gibi kavramların yerine “arıtılmış çevrimiçi su” gibi kavramları kullanmaya başlamalıyız. Bunu sadece kısıtlı olan su kaynaklarına ilave su kaynakları üretmek için değil aynı zamanda su kalitesi yönetimi kapsamında ekolojik dengeyi bozmamak için yapmalıyız. Ülkemizde arıtılarak geri kazanılan suyu ya doğrudan endüstri veya tarımda ya da yeraltı suyu veya yüzeysel su rezervuarlarında depolayıp diğer uygun alanlarda kullanmak için çalışmalarımızı arttırmalıyız. Toplam su kullanımımız içindeki oranı az da olsa arıtılmış atık su kullandığımız alanlar mevcut. Ancak, bu kullanımı planlı ve dikkatli bir şekilde arttırmamız gerekiyor.   Bu da sadece teknik ve ekonomik imkanlar sorunu olmayıp, su kalitesini korumak anlayışı ile başlayan bir ekoloji tabanlı düşünme kültürü oluşturma konusudur. 

“YERALTI SULARIMIZ ÇOK DEĞERLİ”

Yeraltı sularımız en stratejik ve en değerli su kaynaklarımız. Herkes aynı fikirde ama koruma ve verimli kullanım açısından ilerleme kaydedemiyoruz. Biz Su Politikaları Derneği olarak bu konuyu yazdığımız raporlarla sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Yeraltı sularımızın yüzde 85’i tahsis edilmiş durumdadır. Ancak yeraltı suyu havzalarının kullanım beslenim dengesini koruyamıyoruz. Sadece izliyoruz ve seviyenin düştüğünü açıklıyoruz. Bunun temel nedenleri artan ruhsatsız kuyular, kontrolsüz aşırı çekimler ve denetim eksikliği olarak sıralanabilir.  Burada sanayi tesislerinin su çektiği kuyularında kısmen bir denetim sağlandığını ama tarımsal sulamada bu denetimin sürekli ertelendiğini belirtmemiz gerekiyor. Yeraltı sularımızın seviyelerinin barajlardaki gibi herkes tarafından görünür olmayışı aşırı kullanımı arttırıyor. Gözden ırak olan su kaynaklarımızın denetimden de uzak olduğu görülüyor. Kentlerimizin içme ve kullanma suyunun yaklaşık yarısı, yeraltı suyundan çekiliyor. Geçen sene üç büyük kentimizde içme ve kullanma suyu barajlarında düşen su seviyeleri büyük endişe yaratmış, yakın takip altına alınmış ve TV ekranlarında her gün altyazı ile bilgilendirme yapılmıştı. Ancak aynı dönemde beslenemeyen yeraltı suyu havzalarındaki düşüşten hiç haberimiz olmadı. Hiçbir TV kanalında bu yeraltı suyu seviye düşüşleri konusunda altyazı da geçmedi. Ama aslında tıpkı barajlarımızdaki gibi Türkiye’nin kentsel nüfusunun yarısının su ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığımız yeraltı suyu rezervlerimizin seviyelerinin de düştüğünü söyleyebiliriz. Türkiye’nin su yönetiminin en acil konusu sadece yasaklayıcı tedbirlerle değil ama, havza ölçeğinde bütüncül ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla acil önlem alınmasıdır. Çünkü geç kalırsak yeraltı sularımızı kalite ve miktar açısından geriye getirmek çok uzun zaman alacak ve bize çok pahalıya mal olacaktır. Burada şimdi ne yapılmalı sorusu akla gelebilir. Suyun akılcı planlı ve verimli yönetimi konusunda alınması gereken her türlü tedbir en anlaşılır şekilde son 10 yıldır hazırlanan Havza Koruma, Havza Stratejik Planlama, Havza Yönetim, Ulusal Su Planı gibi birçok planda yer almaktadır. Ancak bu planların artık tozlu raflardan indirilip katılımcı ve şeffaf bir anlayışla uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

“DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLER VE YEŞİL DÖNÜŞÜM”

 Önümüzdeki dönemde su yönetiminin dikkate alması gereken en temel kavramlar, doğa temelli çözümler ve artan su-enerji-gıda ve ekoloji ilişkisi olacaktır. Katılımcılık, şeffaflık, bütünleşik yönetim anlayışı gibi temel kavramları artık saymıyorum. Bunları geçmiş olmamız lazım ki ekosistem dengesine verdiğimiz zarar ile doğanın kendisini bizden koruma refleksinin gazabına uğramayalım. Bunun için su yönetiminde İngilizcede nexus olarak geçen, sektörler ve doğal çevre arasındaki bağlantıyı ve dengeyi gözeten bir anlayışa ihtiyacımız var. Bunu su havzası ölçeğinde bütünleşik bir anlayışla yapabiliriz. Diğer taraftan artık su-enerji-gıda ve ekoloji alanlarının her biri teker teker ulusal güvenlik konusu olarak kabul edilmektedir. Bu durum ülkelerin bu sektörlerin bağlantıları üzerinden iş birliği arayışları yaratabileceği gibi bu kaynakların güvenlikleştirilmesi sonucunu da doğurabilecektir. Türkiye, bu sonucun kolaylıkla ortaya çıkabileceği bir coğrafya olan Ortadoğu ile sınır aşan sular ilişkisi olan bir ülkedir. Su kaynaklarımızı bölge barışı ve istikrarı için kullanma politikamızı sürdürmek için bölgenin su yönetiminde yenilikçi ve yönlendirici ülkesi olmak gibi yüksek politika hedefleri koymalıyız. Burada da disiplinler arası bir düşünce tarzını ve su yönetiminin yenilikçi temel kavramlarını dikkate alarak ilerlememiz gerekmektedir.

“DİJİTAL DEĞİŞİME UYUM İÇİN HAZIRLIK YAPMALIYIZ”

Dünya’daki dijital dönüşümü, doğa tabanlı su yönetimi anlayışını, yeşil dönüşümü, yeşil mutabakatı, enerji-su-gıda-ekoloji ilişkisini ve bunların uygulanmasının önündeki eşikleri daha çok konuşmalı ve bunlar için gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Öncelikle dijital okur yazarlığımızın artırılması ve dijital kurumsal altyapımızın oluşturulması lazım. Aynı zamanda birçok kurum ve kuruluştaki gelenekselleşmiş, hantal çalışma anlayışımızın da değişmesine ihtiyacımız var.  Artık neyi hangi amaçla yaptığımızı daha iyi düşünmek ve planlamak zorundayız. Kurumsal kapasitemizle birlikte disiplinler arası bir düşünce kültürü de geliştirmeliyiz. 21. Yüzyılın hızla değişen dünyasında radikal bir düşünce değişikliğine olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Arabayı atın önüne bağlayarak ilerlemeyi beklemek bize çok şey kaybettiriyor.”

 
Boru hattı onarım projesi işleri yaptırılacak
 
Üniversite sınavına girmeye hazırlanan gençler alanında uzman kişilerle tanışıyor
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Genel Sağlık-İş: “2021’de sağlık çalışanının hakkı verilmedi”
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, çalışanlarının 2021 yılını değerlendirdi.
HAD Başkan Yardımcısı Karlı: “Hem açıklamalar hem de genelge kanuna aykırı”
Av. Barış Karlı: “Köpekleri alıp bilinmezliğe götürüyorlar”
Eğitim-Bir-Sen, Eğitime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu yayınladı
Eğitim-Bir-Sen, 2021'deki Türk eğitim sistemini değerlendirdi
 
Eğitim-İş: “Eğitim emekçileri ayın sonunu kara kara düşünüyor”
29 Aralık'ta iş bırakma eylemi yapan Eğitim-İş Sendikası üyeleri, Ulus ...
Aile Hekimleri: “ASM’lerin tüm masrafları sırtımızda”
Aile Hekimlerinin iş yükü ve maddi sorunları sürüyor
“TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ” DÜNYA BAŞKENTLERİNE TAŞINIYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin yönetim kurulunu kabul etti.
 
TTB'den Sağlık Bakanlığı'na Turkovac Soruları
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından inaktive virüs ...
Bakan Muş: “2022'de ihracatçılara 5,2 milyar lira destek verilecek”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) ...
TZD: “Çiftçinin borcu 200 milyar TL’yi aştı”
TZD Başkanı Demirtaş: “Çiftçiye ve ihracata yönelik tarım politikası belirlenmeli”
 
404 Page Not Found
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
VOLKAN ÖZTUNA
VOLKAN ÖZTUNA
İş Makinesi İzleme Dürtümüzün Altında Yatan Bilimsel Sebep: Işık Görmüş Böcek Gibi Oluyoruz!
VELİ KÜÇÜK
VELİ KÜÇÜK
Provokatör Paludan’dan Dünyayı Ayağa Kaldıracak Yeni Tehdit
ELİF SİLAV
ELİF SİLAV
Doğum Sonrası Depresyon (Postpartum Depresyon)
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Geceden de Karanlık
MEHTAP ŞAFAK ESEN
MEHTAP ŞAFAK ESEN
Geçmiyor Mevsimler Geçmiyor
Prof. Dr. TAYFUN GÜNGÖR
Prof. Dr. TAYFUN GÜNGÖR
Endometrial Polipler
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi - İş dunyası Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri