Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
Doç. Dr. Duran Tok Omicron’a karşı uyardı: “Tedbirsizlik ve aşısızlık büyük risk”
Doç. Dr. Duran Tok Omicron’a karşı uyardı: “Tedbirsizlik ve aşısızlık büyük risk”
Memur-Sen Başkanı Yalçın: “Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmeli”
Memur-Sen Başkanı Yalçın: “Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmeli”
BİK Ankara Şube Müdürü Yürekli: “Kurumumuz medyadaki dönüşümde önemli mihenk taşlarından biri”
BİK Ankara Şube Müdürü Yürekli: “Kurumumuz medyadaki dönüşümde önemli mihenk taşlarından biri”
KESK, emekten ve halktan yana bütçe talebi için sahaya inecek
KESK, emekten ve halktan yana bütçe talebi için sahaya inecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız.'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
29 Eylül 2021 Çarşamba - 00:41

SPD Başkanı Yıldız: Her yıl, Keban Barajı’nda depoladığımız kadar suyu çöpe atıyoruz

SPD’den “Çöpe Giden Su Raporu”

SPD Başkanı Yıldız: Her yıl, Keban Barajı’nda depoladığımız kadar suyu çöpe atıyoruz

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, 29 Eylül 2021 Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada dernek olarak hazırladıkları “Çöpe Giden Su Raporu” hakkında konuşan Yıldız; “SPD geçen yıl gıda kayıp ve israfı ile çöpe attığımız suyun ayak izini araştıran bir ön rapor yayınlamıştı. Ülkemizde gıda israfını önlemek üzere birçok kurum ve kuruluş bugüne değin birçok değerli çalışma yaptı. Bu çalışmalar sürüyor. Su Politikaları Derneği toplumun girdiği “daha fazla tüket- tüketemediğini at “girdabının küresel politikalarla beslenen bir sistem sorunu olduğunu değerlendirmektedir. Ancak bu politikaların sürdürülebilir olmadığı da artık görülmekte ve dünya doğal kaynakları daha verimli kullanma dönemine ilerlemektedir. SPD olarak farkındalık yaratma çabalarına da destek olmak için Ekmek ve Gıda israfına yönelik olarak bir ön rapor hazırlayıp çöpe atılanın sadece gıda değil bununla birlikte stratejik su kaynaklarımız olduğunu ifade etmeye çalıştık. İlk bulgular olarak ülkemizde bir yılda toplam gıda kayıp ve israfı ile 26,6 milyar m3 suyun kaybolduğu sonucuna vardık. Bir diğer deyişle tarımsal sulamada kullandığımız suyun yaklaşık dörtte birinin çöpe gittiğini tahmin ediyoruz. Bu miktar, Keban Barajında depolanan su hacmi kadar suyu, her yıl gıda kayıp ve israfı ile çöpe attığımız anlamına geliyor. Ülkemizde sadece ekmek israfı ile kaybettiğimiz su miktarı ise İstanbul’un bir yılda kullandığı ortalama suya eşittir. Yaşanabilir bir dünya için suyumuza, gıdamıza ve doğal çevremize bilinçli bir şekilde sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

26 MİLYON TON GIDA”

Raporda; “2018'de 253 milyar lira israf edildi Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı rapora göre bir yılda milli gelirin yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağı israf ediyoruz. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye'de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Hazırlanan rapor, Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve sebzede yaptığı israfın boyutlarını gözler önüne seriyor. Raporda, gıda alanında Türkiye'de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret edilirken bunun 125 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ı kaybolduğu veya israf edildiğine de dikkat çekilerek en iyimser hesapla bunun 25 milyar lira değerinde olduğu vurgulandı.”

“GÜNDE 6 MİLYON EKMEK”

Ekmek israfının ayrıca dikkat çektiği kaydedilen raporda; “2018’de Ülkemizde 300 gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretilmiş, tüketim ise 79 milyon civarında gerçekleşmiştir. Geriye kalan 6 milyon ekmeğin günlük çöpe gittiği ifade edilmektedir. Bu oran üretilen ekmeğin yüzde 7'sine denk gelmektedir” denildi.

“TÜRKİYE’DE YILLIK 54 MİLYAR M3 SU KULLANILIYOR”

Raporla ilgili yaptığımız derleme şu şekilde: “Türkiye’nin su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetimini sağlamak gayesi; ülkenin bütün vatandaşlarını, sektörlerini ve kurum/kuruluşlarını doğrudan alakadar eden milli bir meseledir Ortak Alan Su Ülkemizde hazırladığımız ulusal planlar, stratejiler ve eylem planları farklı kurumlarca hazırlanmış olmakla birlikte içerik olarak birçok ortak alanı ilgilendirmektedir. Söz konusu ortak alanların en önemlisi “su” dur. Su ile ilgili kurumların eşgüdüm içerisinde hareket edememesi çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda gıda güvenliğimizin sağlanması da gıda israfına son verilmesi de su kaynaklarımız ile doğrudan ilgili bir konu olmaktadır. Ulusal Su Planındaki Uyarı 1 Haziran 2019 tarihinde “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu” tarafından onaylanıp yürürlüğe giren ilk Ulusal Su Planımız su yönetimimiz için bir rehber niteliğindedir. Bu planda yer alan bazı tespit ve uyarılar çok dikkat çekicidir Türkiye’de yıllık, 7 milyar m3'ü sanayide, 7 milyar m3 'ü içme-kullanma suyu olarak ve 40 milyar m3 sulamada kullanılmak üzere toplamda 54 milyar m3 su kullanıldığı belirtilmekte ve bu miktarın, teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar m3 su potansiyelinin yüzde 48,2’sine karşılık geldiği ifade edilmektedir. Ulusal Su Planında yer alan aşağıdaki ifadeler çok dikkat çekici olup tüm kişi kurum ve kuruluşların bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir “Türkiye’de son 20 yılda, tüketilen toplam su miktarında yüzde 40 oranında bir artış görülmektedir. Nüfus artış hızı, içme-kullanma, tarım, sanayi, enerji sektörlerindeki büyüme dikkate alındığında, önümüzdeki 25 yıl içinde ihtiyaç duyulacak su miktarının bugünkü su tüketiminin üç katına ulaşacağını öngörülmektedir.” Ülkemizde Net Tarımsal Su Tüketimi Ulusal Su Planı ve DSİ Genel Müdürlüğü verilerine göre halen tarımsal sulama için yılda yaklaşık 40 milyar m3 mavi su kullanılmaktadır. Yine ulusal su planında sulama oranı bitki kök bölgesine ulaşan suyun tarlaya verilen toplam su miktarının oranı) yüzde 51 olarak verilmektedir. Bu durumda bitkiler tarlaya verilen suyun sadece yaklaşık 21 milyar m3 ’ünden yararlanmaktadır. Ancak bu suyun yaklaşık yüzde 5’i drenaj kanalları ile tüketilmeden geri dönmektedir. Yukarıda belirtilen miktarın içinde yağışa bağlı tarım yapılan alanlardaki yeşil su ayak izi yoktur.

“SU AYAK İZİNİN BİLEŞENLERİ”

Su ayak izi, gerçek su kullanım miktarını gösterir hem yağışları hem de kullanılan su miktarını göz önünde bulundurur, suyun nerede ve ne kadar kullanıldığını dikkate alır. Su ayak izinin bileşenleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır; Yeşil Su Ayak İzi: Bir ürün yetişirken yağmur suyu kaynaklı kullanılan su miktarı (bitki terlemesi dahil) Mavi Su Ayak İzi: Bir ürünün yetişmesi için kullanılan yüzey veya yer altı suyu miktarı toplamı. Gri Su Ayak İzi: Atık su deşarjından gelen kirliliğin seyreltilmesi için gerekli su miktarı toplamı Tarım Ürünlerinin Üretilmesi İçin Kullanılan Su Miktarının Hesaplanması Su ayak izi, bir birim ürün elde edebilmek için doğrudan ve dolaylı olarak tüketilen su miktarı olarak tanımlanmaktadır.

“TÜRKİYE’NİN TOPLAM SU AYAK İZİNİN YÜZDE 89’NU TARIM SEKTÖRÜ OLUŞTURUYOR”

Türkiye’nin toplam su ayak izinin yüzde 89’nu tarım sektörü, yüzde 7’si evsel kullanım ve yüzde 4’nü sanayi oluşturur. Sektörlere ve su ayak izi bileşenlerine göre üretimin su ayak izi Şekil1 de verilmiştir. Tarımın su ayak izinin yüzde 92’si bitkisel üretimden, yüzde 8’i otlatmadan kaynaklanır. Bitkisel üretimin su ayak izine bakıldığında, en büyük payın yüzde 38 ile tahıllara ait olduğu görülmektedir. Tahılları, yüzde 31 ile yem bitkileri izler. Endüstri meyveler yüzde 13, yağ bitkileri yüzde 5, sebzeler ve baklagiller yüzde 2’sini oluşturur Tarım ürünlerinin üretilmesi için kullanılan su miktarının hesaplanması için birçok parametre dikkate alınmalıdır. Örneğin; 1 kg. Sığır eti üretmek için ne kadar su harcandığını inceleyelim. Bir sığırın 3 yıl beslenmesi gerektiğini ve yaklaşık 200 kg kemiksiz et elde edileceğini kabul edelim. Bu hayvanın yaklaşık olarak 1300 kg tahıl, 1200 kg saman vb., 24m3 içme suyu, 7 m3 temizleme suyu tükettiği dikkate alınırsa, 1 kg kemiksiz sığır eti üretebilmek için yaklaşık 6.5 kg tahıl, 36 kg saman vb. ve 155 litre su (sadece içmek ve servis için) kullanılması ve üç yılda tüm girdiler için yaklaşık 15 500 litre su harcanması gerektiği söylenebilir. Türkiye’de üretimin su ayak izi yaklaşık 139,6 milyar m3 /yıl olarak belirlenmiştir. Türkiye’de üretimden kaynaklanan su ayak izinin yüzde 64’ü yeşil su ayak izi, yüzde 19’u mavi su ayak izi yüzde 17’si ise gri su ayak izi yüzde 17 olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’nin toplam su ayak izinin yüzde 89’nu tarım sektörü, yüzde 7’sini evsel kullanım ve yüzde 4’nü de sanayi üretimin oluşturduğu ileri sürülmektedir. Tarımın su ayak izinin ise yüzde 92’sinin bitkisel üretimden, yüzde 8’inin de otlatmadan kaynaklandığı ifade edilmektedir.

“GIDA İSRAFI ZİNCİRİ”

Gıda israfı değer zincirinin her aşamasında karşılaşılabilecek bir sorun olsa da en önemli kayıplar sürecin başında ve sonunda yani üretim ve tüketim aşamalarında yaşanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde sorun üretim ve nakliyede, gelişmiş ülkelerde ise daha çok tüketim sırasında ortaya çıkıyor. Gıda sadece ekonomik değil sosyal ve çevresel boyutlarıyla da ele alınması gereken bir konu. Gıda israfının önüne geçilmesi, açlıkla mücadeleye, yoksulluğun önlenmesine ve çöp alanlarındaki karbon emisyonunun azalmasıyla su kaynaklarının daha az ve verimli kullanılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye hizmet ediyor. İstanbul Ticaret Borsası’nın Gıda İsrafı Projesi kapsamında yaptığı ön çalışmada aşağıdaki tespitler yer alıyor; 2018 yılında ülkemizde toplanan atık miktarı 33 milyon ton oldu. Atıkların 14.5 milyon tonunun gıda olduğu biliniyor. Marketten ve mutfaktan çöpe giden gıdanın parasal değeri 14.5 milyar doları buluyor. Çalışmalar sırasında gıda kayıp ve israflarının yaşandığı 5 aşama saptandı: Gıda Kayıpları: Tarlada, taşımada (lojistik) ve gıda sanayinin üretimi sırasında yaşanıyor. Gıda İsrafı: Marketlerde, evlerde (restoran ve oteller dahil) yaşanıyor.”

 
Laboratuvar cihazı satın alınacak
 
SES Ankara, ASM’lerin sorunlarını raporladı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Bakan Pakdemirli: “Ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa’da lider, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisinden birisidir”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi’nin ...
Kardeş ülke Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yılı kutlandı
Başkent’te Türkmenistan'ın 30'uncu Bağımsızlık Günü kapsamında resepsiyon ...
Zafer Partisi lideri Özdağ’dan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne logo eleştirisi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki partililer, bugün ...
 
LÖSEV'den kansere karşı "Sessiz Etkinlik"
Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı’nda LÖSEV, Türkiye ...
TGB’den HDP tepkisi
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), bugün Ulus Atatürk Heykeli önünde bir eylem ...
PTT Spor Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hedeflerini anlattı
PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla buluştu.
 
Kanserde erken tanı ve yeterli tedavi ile iyileşme olasılığı daha yüksek
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından “Kanser Tedavisinde ...
TEB Başkanı Çolak: “Aşı karşıtları Covid-19 Pandemisi’nden çıkışı güçleştiriyor”
25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Resepsiyonu düzenlendi
Ankara Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Hazır
ABB: “Ankara İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı”nı tamamlandı ve ...
 
404 Page Not Found
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
RIZA PEHLİVAN
RIZA PEHLİVAN
Duvarlar
İBRAHİM DUMANAY
İBRAHİM DUMANAY
Yazmak
AHSEN ARAL UYAR
AHSEN ARAL UYAR
Yıllara Yayılmış Tecavüz
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
Kış Mevsimi
EZGİ KIZILAY
EZGİ KIZILAY
Bitcoin, Türkiye’nin Elektrik Tüketiminin Yüzde 41’i Oranında Enerji Harcıyor
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Pentagon Yeni Bir Ufo Birimi Kuruyor
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri