Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
Ronaldo'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı!
Ronaldo'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı!
Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı
Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı
Vaka 2.102, vefat 71!
Vaka 2.102, vefat 71!
Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
26 Kasım 2019 Salı - 10:37

Öz İplik İş Sendikası ‘İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi’ni hayata geçirdi

NORVEÇ Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Öz İplik İş Sendikası tarafından uygulanan ‘İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi’nin açılış ve tanıtım toplantısı 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 

Öz İplik İş Sendikası ‘İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi’ni hayata geçirdi

NORVEÇ Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Öz İplik İş Sendikası tarafından uygulanan ‘İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi’nin açılış ve tanıtım toplantısı 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 
Projenin hedefleri arasında; “İş yerinde kadına yönelik şiddet ve tacize ilişkin politika ve programların incelenerek sendikal bilgi ve araçların geliştirilmesi, müzakere görüşmelerinde iş yerinde kadına yönelik şiddet ve tacize ilişkin içeriklerin ele alınması, şiddet ve tacizin kabul edilemez, istismarcı, saldırgan unsurlar olarak tanımlanması ve geniş kitleler tarafından bu şekilde algılanmasının sağlanması, aile içi şiddet dâhil olmak üzere, şiddetin muhtemel sebepleri ve unsurlarının anlaşılması, iş yerinde şiddete sebep olabilecek tehlikeli durumların tanımlanmasına dair eğitimlerin verilmesi, güvenli ve saygılı bir işyerinin oluşturulması için, işyerindeki her bir üyenin rol ve sorumluluklarının bilincinde olmasının sağlanması, var olan ve yeni mevzuatta yer alan haklar konusunda bilgi düzeyinin arttırılması ve şiddet ve tacizden arındırılmış iş ortamlarının oluşturulmasıyla verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi” yer alıyor.
“İŞYERİ ŞİDDETİ TEMEL OLARAK EŞİTSİZLİK, AYRIMCILIK, DAMGALANMA VE ÇATIŞMAYLA İLİŞKİLİDİR”
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle de özel bir anlam taşıyan ve Kadın Dernekleri Federasyonunun (TKDF)  iş birliği ile düzenlenen toplantıda açılış konuşması Öz İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay tarafından yapıldı. “Sendikamızın örgütlü olduğu Dokuma, Hazır Giyim ve Deri İşkolunda istihdamın yüzde 50’sinden fazlası kadınlardan oluşuyor.” diyen Ay, 12 binin üzerinde kadın üyeye sahip olduklarını ve kadın istihdamının en yüksek olduğu iş kolunda faaliyet yürüttüklerini vurguladı. Öz İplik-İş Sendikası olarak hem kadınların çalışma hayatına katılımlarını destekleyici, hem de çalışma hayatında yaşadıkları sorunları gideren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ay ‘İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi’ni de bu kapsamda hayata geçirdiklerini söyledi. Ay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “İşyerinde şiddet, hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde giderek büyüyen küresel bir sorundur. İşyeri şiddeti temel olarak eşitsizlik, ayrımcılık, damgalanma ve çatışmayla ilişkilidir. İşyeri şiddetine veya tacizin bir formuna maruz kalan işçilerin oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 14 olarak bulunmuştur. Türkiye’de işyeri şiddetinin (yalnızca fiziksel şiddet, şiddet eğilimi, rahatsız edici veya tehdit edici davranışlar) görülme sıklığı bir yıl içerisinde beş yüz binin üzerindedir. Bu şiddet türlerine ağırlıklı olarak kadınlar maruz kalmaktadır. Bu bilinçle sendikamız Kadına yönelik şiddet ve tacizinin işyerlerinde sona ermesi için bir iyileştirme süreci için önemli bir görev üstlenmiştir. Küresel markalara üretim yapan örgütlü olduğumuz işyerlerinde uyguladığımız sıfır şiddet projesiyle insan onuruna yaraşır bir iş ortamı sağlanmıştır. Sendikamız, bugüne kadar Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesinden, istihdama katılımlarının arttırılmasına, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarının sağlanmasından, iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasına yönelik birçok somut projeyle kadınların sosyal, ekonomik yaşam koşullarının iyileştirilmesinde öncü rol üstlenmiştir. Ülkemizin İstanbul sözleşmesinden sonra işyerinde şiddet ve tacizin sona erdirilmesi için ILO sözleşmesini de onaylayan ilk ülke olması en büyük temennimizdir. İşte tam bu noktada Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi, 10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek; sözleşmenin kabulü öncesi uygulanmaya başlanmış ve iş dünyası için çok önemli bir örnek oluşturacaktır.” dedi.
“AMACIMIZ İŞ YERLERİNDE ŞİDDET TÜRLERİNİ SONA ERDİRECEK DEĞİŞİKLİKLER YARATMAK”
Proje ile ilgili bilgiler paylaşan Ay; “Projemiz; taciz ve şiddetin öznesi haline getirilen kadın çalışanlar odağında yürütülecek faaliyetler ile birlikte çalışma ortamlarında şiddet ve türlerinin, şiddet içerikli tutum ve davranışları sona erdirecek değişiklikler yaratarak saygın iş koşullarının sağlanmasında öncü rol üstlenecektir. İşyerinde meydana gelen şiddet olayları kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği gibi önemli mali kayıplara da neden olmaktadır. Bu proje aynı zamanda iş yerlerimizin verimliliğinin arttırılması için önemli bir çalışma olacaktır. Projemizle çalışma hayatının kalitesinin geliştirilmesi, çalışmanın, çalışma koşullarının ve çalışma çevresinin insana onuruna yaraşır bir duruma getirilmesi, çalışma yaşamından kaynaklanan sorunların en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Projemiz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliği ile yürütülmektedir.” dedi. 
“ÇALIŞAN KADINLARIN SOSYAL HAKLARI, ULUSLARARASI KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE YASAL VE PRATİKTE KORUNMALIDIR”
Yetkililerden işsizlik, kıdem tazminatı, vergi yükü ve kayıt dışılık gibi konularda yardım istediklerini, aksi takdirde emekçilerin yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığını ifade eden Ay, şunları söyledi: “Biz üretiyoruz, alın terimizin de karşılığını istiyoruz. Yaşam şartları ağırlaşırken emekçilerin şartları da zorlaşıyor. Bu nedenle kamu yönetiminden ve siyasetçilerimizden çalışma hayatındaki işsizlik, ücretlerdeki vergi yükü kıdem tazminatı, kayıt dışılık gibi konulardaki sorunlara çözüm üretilmesini istiyoruz. Bizler emekçiler olarak, üretmek, kazanmak ve kazandırmak istiyoruz. Kadınlara yönelik her alanda yürüttüğümüz projeler de gelecekte yapacaklarımız için sadece bir başlangıçtır. Çalışmalarımızın yalnızca işyeri şiddeti değil, ev için şiddette dâhil olmak üzere her alanda kadına yönelik şiddetin son bulması için çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz. Şiddetle mücadele etmek için, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, kampanyalar düzenlenmeli, okullarda herkese insanı ve onun haklarını tanıtıcı bilinçlendirici çalışmalar yapılmalı, askerde erkeklerin kadına karşı şiddete ve kadının toplumsal rolünün ne olması gerektiğiyle ilgili eğitim aldırılmalıdır. Kadınların ekonomik özgürlükleri için, çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalı, ancak işyerlerinde üstleri, çalışma arkadaşları tarafından çeşitli boyutlarda cinsel tacize uğrayan kadınların, hakları bakımından bilgilenmesi sağlanmalı ve işyerinde cinsel tacizin yaptırımlarının ağırlaştırılması gerekmektedir. Çalışan kadınların sosyal hakları, uluslararası kriterler çerçevesinde yasal ve pratikte korunmalıdır. Medya organları, kadın ve çocuklara yönelik şiddet içerikli haberler konusunda oto-kontrol mekanizmaları oluşturmalı, bu ve benzerlerini malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmelidir.”
“KADIN İŞ CİNAYETLERİNİN YÜZDE 9’U TEKSTİL-DERİ İŞ KOLUNDA GERÇEKLEŞTİ”
Basın toplantısında konuşma gerçekleştiren Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Fulya Pınar Özcan; “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin Kadın İşçiler İş cinayeti raporuna göre; 2018’in ilk 10 ayında en az 92 kadın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Kadın iş cinayetlerinin yüzde 51’i trafik ve servis kazaları sebebiyle yaşandı. Tekstil-deri işkolunda ve ticaret-büro işkollarında toplam ölümlerin yüzde 9’u gerçekleşti. Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin iş yerinde kadınlar ile erkekler arasında yarattığı eşitsizlik, kadınların çalışma hayatına girmesine engel teşkil etmesi ve kariyerlerini geliştirmelerini engellemesi bununla birlikte ekonomik ve insan kaynağı bakımından maliyet ve motivasyon kaybı yaşatması ve toplumun çalışan kesimini derinden etkilemesinden hareketle sendikamız ‘İşyerinde Kadına Yönelik Taciz ve Şiddetin Önlenmesi’ Projesi’ni yürütmeye başlamıştır.” şeklinde konuştu.
“İŞ YERİNDE ŞİDDET VE TACİZE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARA FARKINDALIĞIN ULUSAL DÜZEYE TAŞINMASI SAĞLANACAK”
Proje kapsamında verilen eğitimlerde hedefin 350 kişi olduğunu ama 500’ü aştığını ifade eden Özcan, çalışmalar bittiğinde 650 kişinin eğitim almış olacağını söyledi. 13 Aralık tarihinde Grand Ankara otelde Sosyal Ortaklarla Toplantı Düzenlenerek işçi, işveren, kamu, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle gerçekleştirilecek üst düzey toplantıyla kadına yönelik şiddetin sona ermesi için politikalar oluşturulacağını belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projemiz; taciz ve şiddetin öznesi haline getirilen kadın çalışanlar odağında yürütülecek faaliyetler ile birlikte çalışma ortamlarında şiddet ve türlerinin, şiddet içerikli tutum ve davranışları sona erdirecek değişiklikler yaratarak saygın iş koşullarının sağlanmasında öncü rol üstlenecektir. Projemizle; Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplu pazarlık ve sosyal diyalog düzeyinde yaygınlaştırılması teşvik edilecek. İş yerinde şiddet ve tacize yönelik yapılan çalışmalara cinsiyet bakış açısının dâhil edilmesi ve bu farkındalığın ulusal düzeye taşınması sağlanacak. 
Geçmişte yaşananların gelecekte de oluşabileceğine dair bilinç kazanılması ve bu algının iş yerinde bir prensip haline getirilmesine yönelik yol haritası oluşturulacak. Var olan ve yeni mevzuatta yer alan haklar konusunda bilgi düzeyi arttırılacak. İş yerinde şiddet ve türleri tanımlanarak, tüm şiddet ve taciz türleri konusunda farkındalık geliştirilecek. Çalışanların şiddete eğilimlerine yönelik tutum ve davranışlarında değişiklikler sağlanacak. Hazırlanan eğitim modülleri ve verilen eğitimlerle mağdurların ve tanıkların sessiz kalmaması gerektiğini idrak etmesi için sürdürülebilir modeller ortaya konacak. Mağdurlar ve işyerinde şiddete maruz kalan çalışanlar için araçlar ve rehber oluşturulacak. İş yeri yönetimi ile birlikte Sıfır Tolerans Sertifikası hazırlanması ve bu sertifikaya yönelik işyeri çalışanlarının başvurularının alınması için alt yapı hazırlanacak. Öfke kavramının tanımlanarak, öfke konusunda farkındalık oluşturularak ve öfke kontrolü öğretilerek işyerinde şiddetin önlenmesi sağlanacak. Endüstriyel Kültür ve İş Etiği konusunda çalışanların bilinç düzeyini arttırarak, şiddet ve tacizden arındırılmış iş ortamlarının oluşmasına katkı verilecek. Şiddet ve Tacizden arındırılmış iş ortamlarının oluşmasıyla verimlilik ve kalite arttırılacaktır. 
“ILO’NUN 190 SAYILI SÖZLEŞMESİNİN ÜLKEMİZ TARAFINDAN ONAYLANMASINI ÜMİT EDİYORUZ”
Çalışma yaşamında görülen şiddet ve türleri hususunda uluslararası bir mutabakatın oluşması ve bu tür eylemlerin önlenmesi için hükümetlerin, işçi ve işveren temsilcilerinin görev ve sorumluluklarını tanımlayan yasal bir çerçevenin benimsenmesi için çok önemli bir fırsat olarak görülen bu yıl Haziran ayında onaylanan ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını ümit ediyoruz. Bu yönde çabamız devam edecek. 
Öz İplik-İş Sendikası olarak çalıştığımız işkolunda ve dünyanın her bölgesinde psikolojik ve fiziksel şiddet gören, taciz ve tecavüze uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan, aile içi şiddet kurbanı olan ve hakları için mücadele eden tüm kadınların her daim yanında yer almaya devam edeceğiz.” Basın toplantısında konuşma yapan TKDF Başkanı Canan Güllü de bu projenin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Güllü, devletin, özel sektörün, yerel yönetimlerin ve sendikaların belirleyecekleri kadın politikalarıyla hayatın her alanında kadına yönelik şiddet ve istismar türlerinin ortadan kaldırılması için birlik olması gerektiğini vurguladı.

 
CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer:“Kadın cinayetlerinde indirime artık yeter!”
 
YENİMAHALLE’NİN BAHÇIVAN ADAYLARI YAKACIK’TA
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Başkentte “Takipteki Krediler ve Ekonomik” Büyüme masaya yatırıldı
TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi ...
Ekoloji düşmanı Zebra Midye istilası başladı
SU Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, Zebra Midye olarak ...
Başkan Sümer: “Şiddet, şiddetsiz yöntemlerle ortadan kaldırılır”
ŞİDDETSİZ Toplum Derneği tarafından 2018 Yılı Şiddetsiz Yaşam Ödülleri ...
 
Benlik Katmanları Sergisi Detay Sanat Galerisi’nde
RESSAM Özlem Kaçmaz, kişisel resim sergisi “Benlik Katmanları” ile 19 ...
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 14 Aralık’ta eylem yapacak
BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, emekçinin yararına ...
Dört Mevsim Tatilin Yeni Gözdesi:“The Sign Esentepe Hotel & Ski Center”
BOLU Gerede’de geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan The Sign Esentepe Hotel ...
 
GAZETECİLER CEMİYETİ BASIN EVİ ATÖLYE ÇALIŞMASI’NIN KONUĞU “AV. GÖKHAN TEKŞEN”
AVRUPA Birliği tarafından finanse edilen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından ...
2018’de reçetelerin yüzde 25’inde ‘antibiyotik’ vardı
ANTİBİYOTİKLERİN gelecek nesillerde etkinliğini sürdürebilmesi için en ...
Ulusal aşı takvimimize uygun olarak 5.5 Milyon doz aşı yaptık
GEÇİCİ Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti ...
 
casino siteleri-en iyi bahis sitesi-dijital ajans-bitcoin-
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
GÖKHAN ŞENTÜRK
GÖKHAN ŞENTÜRK
Pencere Kenarı Olsun
A. NAZ SÜRENKÖK
A. NAZ SÜRENKÖK
Kartlı Harcamalar Türkiye’de Avrupa’dan Daha Hızlı Toparlandı
S. ERTUĞRUL KOYUNCU
S. ERTUĞRUL KOYUNCU
Atasözleri ve Deyimlerin Çağrıştırdıkları
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Pandemide İnternet’ten Video Tüketimi Yüzde 120 Arttı
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
Demirel’i Anarken (18)
AHSEN ARAL UYAR
AHSEN ARAL UYAR
Ya Kadın Kocasını İstemiyorsa
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri