Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Müzik dünyasında kıyamet kopacak!
Müzik dünyasında kıyamet kopacak!
76 can kaybı var Kaybımız toplamda 725 oldu!
76 can kaybı var Kaybımız toplamda 725 oldu!
Elmadağ’daki Roketsan tesislerinde patlama
Elmadağ’daki Roketsan tesislerinde patlama
Temassız ödemeler 3 katına çıktı
Temassız ödemeler 3 katına çıktı
Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
5 Kasım 2019 Salı - 10:31

Kamu-özel işbirliği ile “YERLİ KÖMÜR” üretiminin arttırılması çalıştayı düzenlendi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ev sahipliğinde “Kamu-Özel İşbirliği İle Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı” düzenlendi. 

Kamu-özel işbirliği ile “YERLİ KÖMÜR” üretiminin arttırılması çalıştayı düzenlendi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ev sahipliğinde “Kamu-Özel İşbirliği İle Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı” düzenlendi. 
“MADEN KONUSUNDA TOPLUMDA OLUŞAN OLUMSUZ ALGI DEĞİŞTİRİLMELİ”
4 Kasım 2019 tarihinde yapılan çalıştayda; Bakanlık, TKİ, sendika temsilcileri ve akademik camiadan çok sayıda isim yer alırken, gün boyu kömür kaynakları, kömür işletmeciliği, kamu-özel sektör ilişkisi, maden kanunu, üretim stratejileri ve yerli kömür konuları ele alındı. Çalıştay öncesi açılış konuşması gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, maden konusunda gerek devlet gerekse reel sektör tarafından kamuoyunda oluşan olumsuz algının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Kömürün milli bir servet olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Kalaycı, Türkiye’nin maden rezervlerinin cari açığı kapatmaya yardımcı olacak kadar büyük olduğunu ve Bakanlık olarak çalıştayın sonuçlarını değerlendireceklerini ifade etti. 
KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız ise yaptığı konuşmada; “Kömür ülkemizin enerji hammadde potansiyeli açısından en önemli yakıtıdır. Milli enerji ve maden politikası kapsamındaki devlet stratejimizi doğru ve yerinde buluyoruz. 2004 yılında 8.3 milyar ton olan rezerv, bugün 19 milyar tona ulaşmıştır Yılda 100 milyon ton üretim ile rezervlerin 190 yıl süreceği öngörülmektedir. Kömür rezervlerimizin ileri teknolojide kullanılmasında jeolojik sorunlar bulunmaktadır. Biz kömür üreticilerinin güvenli ve sürdürülebilir bir madencilik faaliyetinde bulunmalıyız. Devletimizden beklentilerimiz de sahadaki sorunları görerek çözüm üretmesi gerekmektedir.”dedi.
“ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İŞBİRLİĞİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN DE HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR”
Çalıştaya ev sahipliği yapan TKİ adına bir konuşma gerçekleştiren TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, şunları söyledi: “Tüm sektörlerde olduğu gibi özel sektör ve kamu işbirliği madencilik sektörü için de hayati önem taşımaktadır. Bu işbirliği ile oluşturulan sinerji sayesinde kamunun, özel sektörün ihtiyaç ve yönelimlerini doğru analiz edebilmesi sağlanmaktadır. Titizlikle hazırlanan çalıştay programımızı incelediğimizde de üretim stratejilerinden finansmana, teşvik mekanizmalarından mevzuat düzenlemelerine kadar bir üreticinin karşılaşabileceği tüm sorunlara temas ettiğimiz görülmektedir. Bu eksende, çalıştay neticesinde ortaya çıkacak analizlerin sektörümüzün kalkınmasına katkı sağlamasını temenni etmekteyim. Dünya ekonomisindeki eğilimler enerji dünyasında da bir takım değişimleri zorunlu kılmaktadır. Gelirlerde artış ve çoğu gelişmekte olan ekonominin ağırlıklı kentsel alanlarında olması beklenen 1,7 milyarlık ek nüfusun küresel enerji talebini 2040 yılına kadar yüzde 25’ten fazla artırması beklenmektedir. 
Ülkelerin artan enerji taleplerine dönük çözüm arayışları da sektörümüzü doğrudan etkilemektedir. Enerji gündeminde yenilebilir, nükleer enerji gibi alternatif kaynaklar sıklıkla yer alsa da ülkemizin zengin linyit kaynaklarının değerlendirilmeye devam etmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ucuzlayan yenilenebilir enerji teknolojileri, dijital uygulamalar ve elektriğin rolündeki artışın bir araya gelmesi, dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çoğuna ulaşılabilmesine yönelik değişimin itici gücü olmaktadır. Dünyada elektrik ihtiyacı, enerji ihtiyacından iki kat fazla artış kaydetmektedir. Türkiye de büyüyen ekonomisi ile her geçen yıl elektrik talebinde önemli artışlar kaydetmektedir. Elektrik üretimindeki kaynak dağılımını incelediğimizde yerli kömür 2019 Eylül ayında yüzde 16’lık bir paya sahip olmuştur. TKİ Kurumu olarak satışlarımızın yarısından çoğunu gerçekleştirdiğimiz sektörün elektrik santralleri olması sebebiyle, dışa bağımlılığın azaltılmasında hissettiğimiz sorumluluk da artmaktadır. 
“KURUMUMUZ YAKLAŞIK 30 MİLYON TON KÖMÜR ÜRETİMİYLE SON YILLARIN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTI”
2018 yılı sektörümüzde rekorların yaşandığı bir yıl olmuş. Kamu ve özel tüm üreticilerle birlikte tüvenan kömür üretimi 101,5 milyon ton iken, Kurumumuz yaklaşık 30 milyon ton (tüm ruhsatlar dâhil) kömür üretimiyle son yılların en yüksek rakamına ulaşmış sektördeki yerini bir kere daha teyit etmiştir. Hizmette 62. Yılını tamamlayan TKİ, 3 işletme müdürlüğü ve 7 kontrol müdürlüğüyle çalışmalarına devam etmektedir. 
TKİ Kurumu 4 bin kadrolu çalışanı ve dolaylı olarak istihdam sağladığı 15 bine yakın personeliyle köklü bir ailedir. 2018 yılını 198 milyon TL kar ile kapatan Kurumumuz; sadece istihdama sunduğu katkı ile değil ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2003 yılından beri temin ettiği kömürlerle de sosyal politikaları desteklemektedir. 2018 yılında 2,6 milyon ton kömürü iletim hattındaki bütün meşakkatlere rağmen başarıyla ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmuştur. 2018 yılında cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yeni sahaların üretime açılması için 4 adet ruhsat devri ihalesi gerçekleştirilmiş, bu projeler sayesinde 376 milyon ton rezerv üretime açılırken yıllık en az 1,1 milyar dolar ithal kömür ikamesi ve 11 bin kişinin doğrudan istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız başarılar 2019 yılı için gerek şahsım gerek tüm çalışma arkadaşlarımda ihtiyaç duyduğumuz motivasyon ve kararlılığı sağlamıştır. Bu yıl Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde 2019-2023 dönemi için hazırladığımız “Stratejik Planımızı” yayınlamış bulunmaktayız. Planda Kurumumuzun amaçları 4 ana eksen üzerine kurulmuştur: 1.Amaç: Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak. 2.Amaç: Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak. 3.Amaç: Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. 4.Amaç: Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak Eylül ayında SYDV kömürlerinin iletimi için PTT ile bir lojistik protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında 63 bin ton kömürün karayolu ile sosyal yardımlaşma vakıflarına taşınması konusunda anlaşılmıştır. İlk sevkiyat Mersin’e gerçekleştirilmiş, 2020 yılında ise kömürlerin doğrudan muhtaç ailelerin adreslerine ulaştırılması planlanmaktadır. Bu hususta 2019 yılı içerisinde Yalova ili pilot çalışma olarak seçilmiştir. 
“TÜRKAK’DAN AKREDİTE VE İSGÜM TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM LABORATUVARI ÇALIŞMALARIMIZ İSE DEVAM ETMEKTEDİR”
Geçtiğimiz ayın 17sinde Kurumumuz, PTT, Valilik ve vakıf katılımı ile ilk teslimat gerçekleştirilmiştir. TKİ-Merkez Laboratuvarımız Nisan ayında hizmete alınarak, bu güne kadar 3 bin 58 adet analiz yapılmıştır. Laboratuvarımız; Kamu ve Özel sektöre ait 40 laboratuvarın katılımıyla Yeterlilik Testi çalışmalarını Ülke genelinde ücretsiz olarak koordine eden tek laboratuvardır. Kömür Analizleri Yeterlilik Testleri, TÜRKAK tarafından belirlenen standartlar esas alınarak yapılmakta olup akreditasyon başvurusu Aralık 2019’da yapılacaktır. Ayrıca laboratuvarlarımızda yazılım sistemleri tamamlanarak Kömür Analizi Talep ve Raporlamalarının E-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. TÜRKAK’dan akredite ve İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş İş hijyeni ölçüm laboratuvarı çalışmalarımız ise devam etmektedir. Yetkili laboratuvar olarak, hem Kurumumuza hem de diğer kurum ve kuruluşlara hizmet vermek, İSG konusundaki deneyim ve birikimlerimizin sektöre ve piyasaya aktarılmasına olanak sağlayacaktır. Daha önce OHSAS 18001 İSG Yönetim Sertifikası almış olan kurumumuz 2018 yılında ortaya konulan İSO 45001 yönetim sistemine uyum çalışmalarına başlamıştır. TSE ile denetleme ve sertifikasyon süreçleri devam etmektedir. Kurumumuz işletmelerinde istihdam ettiği çalışanlarına, daha sonra ise sektörde ihtiyacı karşılama amacıyla Ulusal standartlara uygun bir sınav ve belgelendirme sistemini kurma çalışmalarını başlatmıştır. Kurumumuz, TKİ MEYEM adı ile maden sektöründe yer alan 3 meslek için personel yetkilendirme başvurusu ve yetkilendirmenin ön şartı olan ISO 17024 personel belgelendirme akreditasyonu için Türk Akreditasyon Kurumuna (TURKAK) başvuru yapmıştır. MYK ve TURKAK ile çalışmalar devam etmektedir. Dünyada ve ülkemizde gelişen çevre bilinci ve yaptırımlar paralelinde kömür kalitesine en uygun, maliyet etkin, daha temiz, verimli ve çevreye uyumlu teknolojilerin belirlenip kullanılması yolu ile çevreye zararlı emisyonların azaltılması da zorunluluk arz etmektedir. 
TKİ dünyada temiz kömür teknolojileri alanında ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip etmekte, kömür yakma teknolojilerindeki hızlı gelişim, kömür madenciliğindeki teknolojik gelişmeler karşısında zamanında ve doğru adımları atmaya devam edecektir. Bolu-Göynük Bitümlü Şeyl Projesi, Şlamların Değerlendirilmesi Projesi, Kükürt Uzaklaştırma Çalışmaları (Desülfürizasyon), Biyokütle ve Kömür Karışımından Sıvı Yakıt Üretimi, Gazlaştırma, Sentez Gazının Temizlenmesi ve Metanol Üretimi, Yeraltı ve Kuyu Sularının Arıtılarak Değerlendirilmesi projelerimiz temiz kömür teknoloji uygulamalarının birkaç örneğini temsil etmektedir. Sözlerimi burada sonlandırırken öngörülebilir piyasa dinamiklerinin yatırımcıların üzerindeki etkisinin önemini hatırlatmak isterim. TKİ Kurumu, köklü bir kömür üreticisi olduğundan sektörün nabzını yakından takip etmektedir. Bu sayede özel sektör ve kamu arasında bir köprü görevi görmektedir. Düzenlediğimiz çalıştayın da bu amaca hizmet etmesini, sektörümüzün sorunlarının çözümü için bir araç ve sektörümüzdeki yatırımların artması için bir motivasyon olmasını temenni ederim.” 
 

 
Yazarımız Ferda Hekimci’ nin “mutlu günü”
 
“Mucize bitki” safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Yazarımız Ferda Hekimci’ nin “mutlu günü”
GAZETEMİZ “Tüketicinin Sesi” Köşesi yazarı Ferda Hekimci ve Sibel Hekimci’nin ...
“Çevre jeolojisi kapsamında sorunlarımız gerçekten çok büyüktür”
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 2. Çevre Jeolojisi Çalıştayı ...
KUĞU GÖLÜ BALESİ 13 YIL SONRA BAŞKENTTE
ÇAYKOVKSİ’NİN efsane bale yapıtı Kuğu Gölü, 13 yıl aradan sonra Ankara ...
 
Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde “SINAV MESAİSİ”
GEÇTİĞİMİZ yıllarda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ...
Yüzyılın En Şık Lideri “Atatürk” Panora’da
YÜZYILIN en şık lideri olarak kabul edilen Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ...
“Yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz”
TÜRKİYE Verimlilik Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Verimlilik ...
 
“5G’ye yerli ve milli imkânlarla geçebilmek için altyapıyı oluşturuyoruz”
ICT Media tarafından 30 Ekim 2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim ...
Akşener “Cumhuriyet için Gençlik Buluşması” programına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim 19 Cumhuriyet Bayramı kapsamında ...
SPD, “Deprem ve Su Raporu” yayınladı
SU Politikaları Derneği (SPD) “Deprem ve Su Raporu” yayınladı. Rapor hakkında ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
Tüketicinin Sesi        -     FERDA HEKİMCİ
Tüketicinin Sesi - FERDA HEKİMCİ
"Çiğdem Çiçek Açmış Duydun mu?"
HAKAN KOÇ
HAKAN KOÇ
Bir Görmezden Gelişin Kısa Hikayesi 
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Fatih Akın Sineması Üzerine
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
24. Uluslararası Ankara Caz Festivali ‘Online’ Yapılacak
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Aklın Ucu
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
TÜMFED Karantina Günleri Etkinlikleri Amatör Ses Yarışması
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri