Ana Sayfa Politika Ekonomi - İş dunyası Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
Altındağ Zabıtasından kaçak et operasyonu
Altındağ Zabıtasından kaçak et operasyonu
Kabızlığı önlemenin 4 yolu
Kabızlığı önlemenin 4 yolu
Tırnak yeme sorununa dikkat! Kendimize nasıl engel oluruz?
Tırnak yeme sorununa dikkat! Kendimize nasıl engel oluruz?
Sincan’da zabıta ekipleri fiyat denetiminde
Sincan’da zabıta ekipleri fiyat denetiminde
Çankaya’dan personeline toplumsal cinsiyet  eşitliği eğitimi
Çankaya’dan personeline toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
30 Aralık 2021 Perşembe - 11:00

Eğitim-Bir-Sen, Eğitime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu yayınladı

Eğitim-Bir-Sen, 2021'deki Türk eğitim sistemini değerlendirdi

Eğitim-Bir-Sen, Eğitime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu yayınladı

ALPER ŞAŞMAZ

Eğitim-Bir-Sen, Eğitime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu yayınladı.

“EĞİTİM SİSTEMİNİ ÇEŞİTLİ GÖSTERGELERLE VERİYE DAYALI OLARAK İZLEDİK VE DEĞERLENDİRDİK”

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; “Toplumda her çocuğun yüksek kaliteli bir eğitim alması için eşit fırsatlar sunmak, sosyal devletin temel bir görevidir. Dolayısıyla toplumda sosyal hareketliliği ve sosyoekonomik sonuçları iyileştirmek için, eğitim fırsatlarındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek kritik derecede önemlidir. Bu nedenle günümüzde Türkiye’nin de içinde olduğu pek çok ülkede eğitim sistemlerinin karşı karşıya olduğu zorlukların başında, eğitim fırsatlarına erişimi genişletme, eşit fırsatlar sunma ve yüksek kaliteli eğitim sağlama konuları yer almaktadır. Eğitim-Bir-Sen olarak Türkiye’de eğitimin mevcut durumunu ve politika önerilerini ortaya koymak amacıyla bu yıl altıncısını yayımlandığımız Eğitime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporumuzla sistematik olarak Türkiye eğitim sistemini çeşitli göstergelerle veriye dayalı olarak izledik ve değerlendirdik” dedi.

“FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ VE EĞİTİMİN NİTELİĞİ KRONİK SORUNLAR”

Genel Başkan Ali Yalçın’ın rapora ilişkin değerlendirmeleri şöyle devam etti: “Tüm çocuklara daha eşit eğitim imkânları sağlamaya yönelik politika ve uygulamalar sınıf, okul ve eğitim sistemi düzeyinde uygulanabilir. Bu tür eğitim politikaları mümkün olduğu kadar erken uygulanırsa, dezavantajlı öğrencilerin karşılaştığı öğrenme önündeki engellerin kalkmasına, öğrencilerin tutumlarına, sosyal ve duygusal becerilerine, okul dışındaki ortamlarının iyileşmesine, gelecekteki sosyal hayatına ve daha iyi iş imkânlarına sahip olmasına yardımcı olur. Son yıllarda Türkiye eğitim sisteminde gerçekleştirilen birçok olumlu göstergeye rağmen kronik sorun haline gelen eğitimde bölgesel eşitsizlikler, fırsat eşitliği, kademeler arası geçiş ve eğitimin niteliği gibi konular hâlâ çözüm beklemektedir. Eğitim sisteminin kalitesini artırmanın önündeki engelleri en aza indirmek ve daha nitelikli bir eğitim sistemi tesis etmek adına üzerimize düşen görevi yapıyor ve veri temelli politika önerileri geliştiriyoruz.

“YÜKSEKÖĞRETİM HARİÇ 18 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİMİZ VAR”

2020/21 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim hariç tüm eğitim kademelerinde toplam öğrenci sayısı 18 milyon 85 bin 943 olmuştur. Genel ortaöğretime 838 bin 587, mesleki ve teknik ortaöğretime ise 652 bin 880 öğrenci yeni kayıt yaptırmıştır. Ortaöğretimden toplamda ise 1 milyon 156 bin kişi mezun olmuştur. 5 yaş grubunda net okullaşma oranı geçen yıla göre yüzde 16,6 puan düşmüş ve yüzde 58,5 olarak gerçekleşmiştir. 14-17 yaş grubunda ise net okullaşma oranı yüzde 90,76’dır. Ortaöğretim kademesinin zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen çoğu ilde hem kızların hem de erkeklerin eğitimin dışında kalması, üzerinde düşünülmesi ve yeni politikaların üretilmesi gereken bir konudur. Dahası 17 yaş için net okullaşma oranı OECD ülkeleri ortalaması yüzde 90 olup Türkiye’nin bu oranı ise yüzde 82’dir. 2020 yılında 18-21 yaş arası en az lise mezunu olanların oranı erkeklerde yüzde 65,9, kadınlarda ise yüzde 73,3’tür. Buna ilaveten çoğu OECD ülkelerinde lise kademesinin zorunlu olmamasına rağmen 25 yaş altı en az lise mezunu olma oranları bakımından yüzde 76 ile Türkiye son sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin (yüzde 32) 18-24 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerinin oranı OECD ülkeleri ortalamasının (yüzde 15) oldukça gerisinde kalarak Kolombiya’dan sonra son sıradadır.

“ÖZEL EĞİTİME ERİŞİMDE KIZLARIMIZ DEZAVANTAJLI”

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerinde son yıllarda önemli artış olmasına rağmen öğrencilerin yüzde 37’si kız olup bu oran son beş yıldır neredeyse aynı kalmıştır. ÖSYS’ye başvuran ve yerleşen aday sayısı arasındaki makas yıllar itibarıyla sürekli açılmış ve 2021 yılında aradaki fark bir milyon 792 bin 528’e yükselmiştir. 2021 yılında ortaöğretim son sınıfta üniversite giriş sınavına başvuranların yüzde 14,5’i lisans düzeyinde, yüzde 10’u önlisans düzeyinde ve yüzde 1,8’i açıköğretim düzeyinde bir yükseköğretim programına yerleşirken toplamda ise her dört ortaöğretim son sınıf öğrencisinden üçü, bir yükseköğretim programına yerleşememiştir.

“OECD ÜLKELERİ ARASINDA EN GENÇ ÖĞRETMEN ORANI EN YÜKSEK OLAN ÜLKE TÜRKİYE”

2020/21 eğitim-öğretim yılında toplamda 1 milyon 112 bin 305 öğretmen görev yapmakta olup kadın öğretmenlerin oranı yüzde 59,2’dir. OECD verilerine göre Türkiye 30-49 yaş arası genç öğretmen oranı yüzde 67 ile en yüksek olan ülkelerin başında gelmektedir. 2012 ile 2016 yılarını kapsayan beş yıllık süreç içerisinde toplamda 250 bin 731 öğretmen ataması yapılırken 2017 ile 2021 yılları arasını kapsayan son beş yıllık dönemde ise toplamda 167 bin 718 öğretmen ataması yapılmıştır.

“TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ ARASINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN EN FAZLA ÇALIŞTIĞI ÜLKELERİN BAŞINDA GELMEKTEDİR”

OECD ülkelerinde ortaokul yöneticileri yılda ortalama toplam bin 626 saat çalışırken Türkiye’de bin 856 saat çalışmaktadır. Bu veri OECD ülkeleri ortalamalarının oldukça üstündedir. Türkiye’de eğitime yapılan kamu ve özel harcamalar OECD ülkeleri ortalaması ile karşılaştırıldığında oldukça farklılaşmaktadır. Kamu harcamaları bakımından OECD ülkeleri ortalaması %90 iken Türkiye’nin kamu harcamaları ortalaması yüzde 73’tür. Özel harcamalar noktasında ise OECD ülkeleri ortalaması yüzde 10 iken Türkiye’nin özel harcamaları ortalaması yüzde 29 ile OECD ortalamasının oldukça üzerindedir. Dahası eğitim harcamaları arasında hane halkı harcama oranı (yüzde 14) en yüksek olan ülkeler arasındadır. 

“EĞİTİM-BİR-SEN’DEN ÖNERİLER”

14-17 yaş grubunda okullaşma oranının düşük olduğu illerde ortaöğretime erişimi artırmaya, özellikle de kız çocuklarının aleyhine olan bölgelerde eğitimin dışında kalma nedenleri araştırılmalı ve eğitime erişimleri için yeni politikalar geliştirmeye öncelik verilmelidir. Özellikle okul öncesi okullaşma oranı düşük olan bölgeler ile dezavantajlı yerleşim bölgelerine yeni okul öncesi kurumların yapılmasına öncelik verilmeli ve okul öncesi eğitime erişim ve katılımın önünde bir engel olarak duran okul öncesinde alınan ücret kaldırılarak ücretsiz yapılmalıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerinde son yıllarda önemli artışlar olmasına rağmen bu çocukların ortaöğretime devamına ve özelliklerine göre de mesleki eğitime yönlendirilmelerine ilişkin politikaların uygulanması veya mevcut politikaların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmaya yönelik daha etkin politikalara ihtiyaç vardır. Ortaöğretim kademesinin zorunlu olmasına rağmen lise mezunu olma oranlarının özellikle de erkeklerin mezun olma oranlarının düşük olmasının nedenleri araştırılmalıdır. Kaynakların daha verimli kullanılması ve mezun olamayan veya okul terkine giden gençler için gerekli olan politika değişiklikleri yapılmalıdır. Bölgeler arasında eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak yapıcı politikalar geliştirilmelidir.

“ÖĞRETMEN İHTİYACINI KARŞILANMASINA YÖNELİK HESAPLAMALAR VE BUNA YÖNELİK ATAMALAR YAPILMALI”

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranının yüksek oluşu oldukça kaygı vericidir. OECD ülkeleri ortalamasının altında kalan Türkiye’nin bu noktada önemli politikalar geliştirmesi ve uygulamaya geçirmesi gerekmektedir. Mevcut sistem içerisinde genç öğretmenlerin deneyim kazanması ve daha verimli olabilmelerine yönelik politikalar geliştirilebilir. Öğretmen atamaları son on yıl içerisinde ele alındığında, son beş yıllık periyotta öğretmen atamaları düşmüştür. Dahası 2021 yılında yapılan atamaların yarısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmıştır. Sistem içerisindeki öğretmen ihtiyacını karşılanmasına yönelik hesaplamalar ve buna yönelik atamalar yapılmalıdır. Türkiye özel harcama oranlarının bu denli yüksek olması eğitimsel eşitsizlikleri artırıcı bir fonksiyona sahip olabilmektedir. Farklı sosyoekonomik ailelerden gelen öğrencilerin özel eğitim harcamalarının bu denli yüksek olması eğitimsel eşitsizliklerin yeniden üretilmesine ve dezavantajlı ailelerden gelen çocukların dezavantajlarını artırmasına neden olmaktadır. Bu noktada eğitimde özel ve kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve eğitimsel eşitsizliklerin önüne geçilmesi için kamusal kaynakların daha da artırılması gerekmektedir.” (Fotoğraf: Alper Şaşmaz)

 
Palandöken: "Primler ile ilgili atılacak adımlar esnafa nefes aldırır"
 
Yazılım ve destek hizmeti alınacak
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Eğitim-İş: “Eğitim emekçileri ayın sonunu kara kara düşünüyor”
29 Aralık'ta iş bırakma eylemi yapan Eğitim-İş Sendikası üyeleri, Ulus ...
Aile Hekimleri: “ASM’lerin tüm masrafları sırtımızda”
Aile Hekimlerinin iş yükü ve maddi sorunları sürüyor
“TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ” DÜNYA BAŞKENTLERİNE TAŞINIYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin yönetim kurulunu kabul etti.
 
TTB'den Sağlık Bakanlığı'na Turkovac Soruları
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından inaktive virüs ...
Bakan Muş: “2022'de ihracatçılara 5,2 milyar lira destek verilecek”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) ...
TZD: “Çiftçinin borcu 200 milyar TL’yi aştı”
TZD Başkanı Demirtaş: “Çiftçiye ve ihracata yönelik tarım politikası belirlenmeli”
 
Mansur Yavaş: “Dayanışma içerisinde hareket edeceğiz”
CHP’li belediye başkanları Ankara’da güç birliği yaptı.
Türk Telekom evinde kaybetti
ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko’yu konuk eden ...
Medya Araştırmaları Derneği “Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması”nı Yayınladı
Medya Araştırmaları Derneği’nin (MEDAR), ETKİNİZ AB Programı desteğiyle ...
 
404 Page Not Found
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
VOLKAN ÖZTUNA
VOLKAN ÖZTUNA
İş Makinesi İzleme Dürtümüzün Altında Yatan Bilimsel Sebep: Işık Görmüş Böcek Gibi Oluyoruz!
VELİ KÜÇÜK
VELİ KÜÇÜK
Provokatör Paludan’dan Dünyayı Ayağa Kaldıracak Yeni Tehdit
ELİF SİLAV
ELİF SİLAV
Doğum Sonrası Depresyon (Postpartum Depresyon)
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Geceden de Karanlık
MEHTAP ŞAFAK ESEN
MEHTAP ŞAFAK ESEN
Geçmiyor Mevsimler Geçmiyor
Prof. Dr. TAYFUN GÜNGÖR
Prof. Dr. TAYFUN GÜNGÖR
Endometrial Polipler
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi - İş dunyası Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri