Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
Eser Yenenler koronavirüse yakalandı
Eser Yenenler koronavirüse yakalandı
Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor
Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor
2091 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
2091 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Ekrem İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tarihin karanlık sayfalarına bir ışık: “1922 Kan ve Kül”
Tarihin karanlık sayfalarına bir ışık: “1922 Kan ve Kül”
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
28 Kasım 2019 Perşembe - 12:03

Bakan Yardımcısı Meşe: “HIV hayatın içinde; bilmek, korunmak, tedavi olmak ve bulaştırmamak elimizde”

HIV virüsü ve sebep olduğu AİDS hastalığı, küresel ölçekte bütün dünya insanlarını tehdit eden bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini koruyor.

Bakan Yardımcısı Meşe: “HIV hayatın içinde; bilmek, korunmak, tedavi olmak ve bulaştırmamak elimizde”

HIV virüsü ve sebep olduğu AİDS hastalığı, küresel ölçekte bütün dünya insanlarını tehdit eden bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda HIV’e karşı korunma yolları ile alınacak önlemlerin toplumların tabanına yayılması büyük önem taşıyor. 1 Aralık Dünya AİDS Günü kapsamında HIV virüsüne karşı toplumsal bilinci yaygınlaştırmak için 26 Kasım 2019 tarihinde HiltonSA Ankara’da bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Karl Kulessa’nın yanı sıra, kamu, akademik camia ve uluslararası sağlık örgütlerinden çok sayıda davetli katıldı. 
“HIV/AIDS EPİDEMİSİ, BUGÜN KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNEMLİ BİR BOYUTA ULAŞMIŞTIR”
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, şu ifadeleri kullandı: “İlk çıkışı 1960’lı yıllara ve ilk tanısı da 1980’li yılların başına dayanan HIV enfeksiyonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir halk sağlığı ve toplumsal sorundur. HIV enfeksiyonu; korunmasız her türlü cinsel temas, enjektör paylaşımı, enfekte kan ve kan ürünleri transfüzyonu veya anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmektedir. Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Burada bir hususun altını çizmekte yarar var: HIV pozitif kişilerle aynı iş yerinde çalışmakla, aynı okulda okumakla, aynı ortamda bulunmakla, ortak çatal kaşık kullanmakla; dokunmak ve tokalaşmakla; telefon, kitap, defter gibi araçlar ile duş-banyo alanlarını, havuzları, tuvaletleri ortak kullanmakla, böcek ısırması ve sinek sokması ile HIV enfeksiyonu bulaşmamaktadır. HIV/AIDS epidemisi, bugün küresel ölçekte önemli bir boyuta ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2019 yılı raporuna göre; dünyada HIV epidemisinin başlangıcından bu yana 74.9 milyon kişi HIV ile enfekte olmuş, 32 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Ülkemiz ise HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkla görüldüğü ülkeler arasında yer almakla birlikte, son yıllarda vaka sayılarında artış izlenmektedir. 2010 yılında HIV pozitif kişi sayısı 539 iken, 2018 yılında bu sayı yedi kat artış göstererek 3719 olmuştur. Ülkemizde, ilk vakanın görüldüğü 1985 yılından 10 Kasım 2019 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 22,345 HIV pozitif kişi ve 1864 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların yüzde 80’i erkek, yüzde 20’si kadın olup; yüzde 15,5’i yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu ise 25-29 ve 30-34 yaş grubudur, yani bireylerin en üretken olduğu yaş grubudur. Bulaş yoluna göre dağılıma bakıldığında, ülkemizde bildirimi yapılan vakaların yüzde 50’sinde bulaş yolu bildirilmemiştir. Bulaş yolu bildirilen vakalar içerisinde cinsel yolla bulaş yüzde 98, damar içi madde kullanımı yoluyla bulaş yüzde 2’dir. 
“UYGUN POLİTİKALAR VE STRATEJİLERLE HIV SALGINLARI ÖNLEYEBİLİYOR, YAVAŞLATABİLİYOR VE HATTA TERSİNE ÇEVİREBİLİYOR”
Önemli bir halk sağlığı sorunu boyutuna ulaşan HIV/AIDS epidemisi; morbidite, mortalite, ayırımcılık, insan hakları, işgücü, istihdam, ekonomi ve hukuk başta olmak üzere çok çeşitli konularda toplumsal yansımaları ve sonuçları olan ve bütüncül bir yaklaşım gerektiren ciddi bir meseledir. HIV/AIDS konusunda önleme ve etkin tedaviye erişim programlarını içeren küresel çabalar, umut verici gelişmelere neden olmuştur. Deneyimler; uygun politika ve stratejilerin HIV salgınlarını önleyebildiğini, yavaşlatabildiğini ve hatta tersine çevirebildiğini göstermektedir. Etkili HIV önleme müdahaleleri arasında; kondom kullanımı, temiz enjeksiyon ekipmanı temini, opioid ikame tedavisi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi ve HIV testi ve danışmanlığı yer almaktadır. Vurgulamak gerekir ki, HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta kondom kullanımı hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat ederek test yaptırmak gerekir. 
“HIV POZİTİF GEBELERİN TAKİP EDİLMESİ AMAÇLARINA YÖNELİK ELEKTRONİK HIV/AIDS BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMUŞTUR”
Ülkemizde HIV/AIDS ile mücadelede bugüne kadar başarılı adımlar atılmış, etkisi ve kapsamı giderek güçlenen çalışmalar yürütülmüştür. 1986 yılından bu yana kan ve kan ürünleri ile bulaşmaya karşı insanları koruma amacı ile tüm kan ve kan ürünleri HIV yönünden test edilmekte ayrıca 1987 yılından beri organ ve doku nakilleri öncesinde de gerekli testler yapılmaktadır. HIV ile yaşayan kişilerin tedaviye kolay ve kesintisiz erişiminin sağlanması, sosyal destek, bakım olanaklarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için de sağlık hizmetleri sunumunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde, tanı konan ve bildirimi yapılan tüm hastaların tedavi ve bakım hizmetlerine erişmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası uygulaması pek çok ülkeye örnek oluşturabilecek bir uygulamadır ve ilaca erişimde sorun yaşanmamaktadır. HIV enfeksiyonunun varlığını saptamak amacıyla riskli davranışları olan kişiler ve şikâyeti olan herhangi bir kişi, istediği sağlık kurumuna başvurması durumunda testleri yapılmakta ve test sonucunun pozitif çıkması halinde HIV pozitif kişi GSS kapsamında takip ve tedaviye alınmaktadır.  Bu kapsamda verilerin daha güvenilir şekilde toplanabilmesi ve doğrulama sürecinin kısaltılarak vakalara zamanında müdahale edilmesi, HIV pozitif kişilerin düzenli takip ve tedavisinin yapılarak tedavi sürekliliğinin sağlanması ve HIV pozitif gebelerin takip edilmesi amaçlarına yönelik Elektronik HIV/AIDS Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. HIV/AIDS açısından hassas grupları HIV/AIDS’den korunma ve bulaşma yolları hakkında bilgilendirmek, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde HIV test hizmeti sunmak, test öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmeti vermek, tedavi için doğru merkeze yönlendirmek için Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri kurulmaktadır. Bu merkezlerin sayılarının artırılması stratejilerimiz arasında yer almaktadır. HIV/AIDS konusunda ulusal uygulamalara bilimsel danışmanlık yapmak, mevzuat çalışmalarına destek vermek, ilgili dokümanların hazırlanmasını sağlamak, olası ihtiyaçları öngörerek küresel sorumluluklarımıza hazırlık yapılmasında rol almak amacıyla 2019 yılında Bakanlığımız bünyesinde HIV/AIDS Danışma Kurulu oluşturulmuştur. HIV/AIDS Danışma Kurulu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir. 
“TÜRKİYE HIV/AIDS KONTROL PROGRAMI 2019-2024 TAMAMLANDI”
Birleşmiş Milletler 2030 yılı küresel hedefleri doğrultusunda akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşları, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin katılımı ile oluşturulan geniş bir çalışma grubu tarafından Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı 2019-2024 tamamlanmış olup 2019 yılı Temmuz ayında yayımlanmıştır. Kontrol Programımız; insan haklarını gözeterek, HIV/AIDS yayılımı için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, her bireyin tanı ve tedavi, bakım ve desteğe eşit erişimini sağlayarak toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek misyonu doğrultusunda hazırlanmıştır. Kontrol programı üç temel amaç, bu amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan hedefler ve bu hedeflere yönelik yürütülecek faaliyetlerden oluşmaktadır. Programın temel amaçları; HIV/AIDS yeni vaka sayısını ve enfeksiyona bağlı ölümleri azaltmak, HIV/AIDS’e yönelik sağlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek ve HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlallerini önlemek olarak belirlenmiştir. Hastalık kontrol programı çerçevesinde, ülkemiz genelindeki HIV/AIDS tanı, tedavi, izlem ve korunma uygulamalarında standardizasyonun sağlanması, sunulmakta olan hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi ve sağlık çalışanlarına rehberlik etmesi amacıyla, uluslararası algoritmalarda yapılan güncellemeler doğrultusunda HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberi 2019 yayımlanmıştır. Ayrıca, yeni vaka sayısını azaltmak amacıyla farkındalık ve bilgilendirme için tüm hedef gruplarda akran eğitimi dâhil eğitim faaliyetleri desteklenmektedir. Bakanlığımız, insan haklarını gözeterek ve etik kurallar çerçevesinde, bütüncül ve konunun tüm paydaşlarını kapsayacak bakış açısı ile çalışmalarını işbirliği içinde sürdürmektedir. HIV hayatın içinde; bilmek, korunmak, tedavi olmak ve bulaştırmamak elimizde.”
“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN AİDS KONUSUNA KARŞI GÜÇLÜ BİR YAKLAŞIMI VAR”
Üreme sağlığının toplumların sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa; “Bu yılki dünya AİDS gününde Türkiye’nin bir adım daha ileri gideceğini belirtmekten onur duyuyorum. Ulusal bir AİDS kontrol programı ilerleme yolunda çok önemli bir adımdır. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuya karşı yaklaşımının güçlü olduğunun altını çizmek istiyorum. Ulusal Programda benimsenen insan haklarına dayalı yaklaşımdan ve ayrımcılığın engellenmesine verdiği önemden büyük memnuniyet duymaktayım. İşlevsel analiz, gönüllü danışmanlık ve test merkezlerinin varlığı, HIV virüsünün ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleler için bir temel teşkil etmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın; Belediyeler, Dünya Nüfus Fonu ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içerisinde yeni gönüllü danışmanlık ve test merkezlerinin kurulmasına yönelik liderliğini ve istekliliğini takdir ediyorum.” şeklinde konuştu. 
“HIV POZİTİF KİŞİLERİN SAYISI YAKLAŞIK 37.9 MİLYONDUR”
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu ise konuşmasında, bugüne kadar 32 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olan HIV virüsünün önemli bir küresel halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini ifade etti. Ursu şunları söyledi: “Etkili tedavi ve teşhislere artan erişim ile birlikte HIV pozitif kişilerin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanarak, HIV enfeksiyonu yönetilebilir bir kronik sağlık durumu haline getirilmiştir. HIV pozitif kişilerin sayısı yaklaşık 37.9 milyondur. HIV virüsüne yanıt vermeye yönelik uluslararası çabaların sonucu olarak hizmetlerin kapsamı giderek artmaktadır. 2018 yılında, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki HIV pozitif yetişkinlerin yüzde 62’si ve HIV pozitif çocukların yüzde 54’ü yaşam boyu Antiretroviral tedavi (ART tedavisi) almaktaydı. HIV pozitif olan hamile ve emziren kadınların büyük çoğunluğu da ART tedavisi almıştır ve bu onların sağlıklarını korumanın yanı sıra HIV virüsünün yeni doğanlara bulaşmasını da önlemeyi sağlamıştır. Ancak herkes HIV testi, tedavisi ve bakımına erişememektedir. 2018 yılı SUPER FAST TRACK hedeflerinin yeni pediyatrik HIV virüsü 40 bine düşürme hedefi gerçekleştirilememiştir.  2020 küresel hedefleri aynı şekilde hızlı adımlar atılmazsa başarısız olmaya mahkûm olacaktır. 
“HIV POZİTİF KİŞİLERİN 3’TE 2’Sİ AFRİKA BÖLGESİNDE YAŞAMAKTADIR”
HIV hizmetleri konusundaki boşluklar nedeniyle, 770 bin kişi HIV ile alakalı sebepler dolayısıyla hayatını kaybetmiştir ve 1.7 milyon kişiye virüs bulaşmıştır. Kilit popülâsyon gruplarının bireyleri ve bu kişilerin cinsel partnerlerinin sayısı 2018 yılında dünya çapındaki tüm yeni HIV virüsü vakalarının yarısından çoğuna tekabül etmektedir. Batı Avrupa, orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde, bu gruplar yeni HIV vakalarının yüzde 95’ine tekabül etmektedir. Kilit popülâsyon kapsamında, erkek erkeğe ilişkiye giren bireyler, enjektör yoluyla uyuşturucu kullananlar, hapishanedekiler ve diğer kapalı alanlarda yaşayanlar, seks işçileri ve müşterileri ve trans bireyler yer almaktadır. Buna ek olarak, bu kişilerin yaşam koşulları düşünüldüğünde bir başka popülâsyon da artan HIV virüsü riskine savunmasız olarak addedilebilir, bunlar güney ve batı Afrika’da yaşayan ergen kız ve kadınlar ve bazı toplumlardaki yerel topluluklardır. Artan HIV savunmasızlığı genellikle, risk durumlarına maruziyeti artıran ve etkili kaliteli ve bütçeye uygun HIV önleme, test ve tedavi hizmetlerine erişime engeller yaratan hukuki ve sosyal faktörlerle ilişkilidir. HIV pozitif kişilerin 3’te 2’si Afrika bölgesinde yaşamaktadır (25.7 milyon). HIV virüsü bu bölgede genel popülâsyonda önde gelirken, kilit popülâsyon gruplarında yeni virüs bulaşma durumu giderek artmaktadır. 
“ART TEDAVİSİ SAYESİNDE 13.6 MİLYON YAŞAM KURTARILMIŞTIR”
HIV virüsü, aynı gün içinde sonuç veren hızlı teşhis testleri ile teşhis edilebilir. Bu, teşhisi kolaylaştırmakla beraber tedavi ve bakımı kolaylaştırmaktadır. HIV virüsüne yönelik tam bir çare bulunmamaktadır. Ancak, etkili ART ilaçları virüsün kontrol altına alınmasını sağlar ve diğer insanlara bulaşmasını önlemektedir. 2018 yılı sonunda, HIV pozitif kişilerin yüzde 79’u durumunun farkındaydı. Tahmini olarak 23.3 milyon HIV pozitif kişi ART tedavisi alıyordu ve bu kişilerin yüzde 53’ünde HIV virüsü bastırılmış ve başkalarına bulaşması önlenmiştir. 2000-2018 yılları arasında, yeni HIV vakalar yüzde 37 oranında, HIV e bağlı ölümler yüzde 45 oranında düşmüş ve ART tedavisi sayesinde 13.6 milyon yaşam kurtarılmıştır. Bu basarı, sivil toplum ve uluslararası kalkınma ortakları tarafından desteklenene ulusal HIV programları ile ortaya konan çabalar sayesinde elde edilmiştir.”
 

 
S-400 kutuda tutulmak için alınmadı
 
Günde bir paket sigara zatürre riskini 2,9 kat artıyor
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
AGİSİAD Başkanı Kaya: “Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunuyoruz”
EKONOMİK kalkınmada yerli üretim ve girişimciliğin hız kazandığı günümüzde, ...
KADINLAR TEK SES:“İstanbul sözleşmesinin şartlarını yerine getirin”
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma ...
Can Dostları Müzik Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Derneği’nden “DOSTLUK VE ÖĞRETMENLER GÜNÜ” yemeği
CAN Dostları Müzik Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Derneği, “Dostluk ve ...
 
Öz İplik İş Sendikası ‘İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi’ni hayata geçirdi
NORVEÇ Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Öz İplik İş Sendikası ...
Başkentte “Takipteki Krediler ve Ekonomik” Büyüme masaya yatırıldı
TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi ...
Ekoloji düşmanı Zebra Midye istilası başladı
SU Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, Zebra Midye olarak ...
 
Başkan Sümer: “Şiddet, şiddetsiz yöntemlerle ortadan kaldırılır”
ŞİDDETSİZ Toplum Derneği tarafından 2018 Yılı Şiddetsiz Yaşam Ödülleri ...
Benlik Katmanları Sergisi Detay Sanat Galerisi’nde
RESSAM Özlem Kaçmaz, kişisel resim sergisi “Benlik Katmanları” ile 19 ...
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 14 Aralık’ta eylem yapacak
BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, emekçinin yararına ...
 
casino siteleri-en iyi bahis sitesi-dijital ajans-bitcoin-
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
VOLKAN ÖZTUNA
VOLKAN ÖZTUNA
Bakan Yardımcısı Açıkladı: eSIM Yakında Ülkemizde Hayata Geçecek
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
Shakespeare
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Başlangıç Filminde Psikanaliz ve Rüya Olgusu
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
İmzalar İmzası
GÖKHAN ŞENTÜRK
GÖKHAN ŞENTÜRK
Pencere Kenarı Olsun
A. NAZ SÜRENKÖK
A. NAZ SÜRENKÖK
Kartlı Harcamalar Türkiye’de Avrupa’dan Daha Hızlı Toparlandı
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri