Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
Doç. Dr. Duran Tok Omicron’a karşı uyardı: “Tedbirsizlik ve aşısızlık büyük risk”
Doç. Dr. Duran Tok Omicron’a karşı uyardı: “Tedbirsizlik ve aşısızlık büyük risk”
Memur-Sen Başkanı Yalçın: “Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmeli”
Memur-Sen Başkanı Yalçın: “Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmeli”
BİK Ankara Şube Müdürü Yürekli: “Kurumumuz medyadaki dönüşümde önemli mihenk taşlarından biri”
BİK Ankara Şube Müdürü Yürekli: “Kurumumuz medyadaki dönüşümde önemli mihenk taşlarından biri”
KESK, emekten ve halktan yana bütçe talebi için sahaya inecek
KESK, emekten ve halktan yana bütçe talebi için sahaya inecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız.'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız."
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
5 Ekim 2021 Salı - 13:28

ATO: “İnfaz yasaları kadın mahpusların ihtiyaçlarını karşılamıyor”

ATO, cezaevindeki kadınların ve çocuklarının sorunlarını anlattı

ATO: “İnfaz yasaları kadın mahpusların ihtiyaçlarını karşılamıyor”

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

Ankara Tabip Odası (ATO) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu ve ATO İnsan hakları Komisyonu, “Kadın Mahpuslar ve Anneleri ile Birlikte Yaşamak Zorunda Olan Çocuklar Üzerinden Cezaevleri Koşullarının Değerlendirilmesi” başlıklı bir açıklama yaptı. Cezaevinde kalan kadınların ve annesi ile cezaevinde yaşamak durumunda olan çocukların sorunlarının gündeme getirildiği açıklamayı ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu yaptı.

“CEZA VE TUTUKEVLERİ YETERLİ VE İNSANİ STANDARTLARA UYGUN DEĞİL”

Cezaevlerinde bulunan bireylerin bedensel ve ruhsal bütünlüğünü zedelemeden, bütün haklarına saygı duyarak, insanlık onuruna uygun bir fiziksel ortam yaratmadan Türkiye'deki cezaevlerinde yaşanan sorunların çözümünün olanaksız olduğunu ifade eden Dr. Uğurlu; “İnfaz yasaları; kadınlara özel ve onların gereksinimlerini karşılayacak hükümler içermemektedir. Cezaevlerinde kadın ya da erkek mahpuslara yönelik tutum ve davranışlar rutin uygulama içinde gelişmekte ve belirlenmektedir. Hukuki alt yapı ya da yönetmelikler uygulanmamakta, inisiyatif uygulamacılara bırakılmaktadır. Genel cezaevi sorunlarının tümü kadın tutuklu ve hükümlüler açısından da geçerlidir. Kadınlar bu sorunlardan fazlasıyla paylarına düşeni almakta ve ek olarak kadınlara özgü sorunları yaşamaya devam etmektedir. Genel anlamda tüm tutuklu ve hükümlüler için yeterli ve insani standartlara uygun olmayan ceza ve tutukevlerinin; kadınlar açısından da yeterli olmadığını biliyoruz. Kadınlara özel ceza ve tutukevleri dahi kadınların ihtiyaçlarına uygun altyapı ve donanıma sahip değildir” diye konuştu.

“ÇIPLAK ARAMALAR YASAL DAYANAKTAN YOKSUN”

Kadınlar için ilk ihlalin cezaevine girişte yapılan çıplak arama ile başladığını ve çoğu kez ziyaretçileri dahi kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü belirten Dr. Uğurlu; “Kabul etmeyenler açısından hücre cezası tehdidi erkeklere yapıldığı kadar kadınlar için de ikincil bir cezalandırma yöntemi olarak sürdürülmektedir. Çıplak arama yasal dayanaktan yoksun olarak çoğu kez de keyfi olarak uygulanmaktadır. Sağlık hakkının engellenmesi ya da sağlığa erişimde zorluklar kadın mahpusların da en önemli sorunlardan birisidir. Bir şekilde sağlık kuruluşuna gitmeyi başardığında muayene sırasında infaz koruma memuru ya da kolluk kuvvetlerinin odadan çıkmayı reddetmesi, kelepçeli muayene dayatmaları gibi durumlar, daha da kötüsü bu tutuma bazen hekimin de destek olması, çoğu kez kadın mahpusun muayene ve tedavi olamadan cezaevine dönmesi ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca mahkemeye gidiş gelişlerde sorun çıkarılmakta, geç götürülme nedeniyle tutuklular mağdur edilmektedir. Bu uygulamanın nedeninin özellikle işkence izlerinin tespitini engellenmek ya da tespiti zorlaştırmak olduğuna dair yakınmalar mahpuslar tarafından iletilmektedir. Türk Hukuk mevzuatında cezaevlerindeki kadınların; işlemiş olduğu suç nedeniyle cinsiyete dayalı ayırımcılığa uğramamaları, bu tür ayırımcılığa karşı korunmaları ve ayırımcılığın önlenmesi konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Oysa kadınlara pozitif ayırımcılık sayılabilecek özel ve seçenekli ayrı bir infaz sisteminin geliştirilmesi, ayrıca bazı durumlarda kadınları koruyucu ayırımcı düzenlemelere yer verilmesi gerekmektedir” dedi.

“ADLİ MAHPUSLAR HAK İHLALLERİ YAŞIYOR”

Dr. Uğurlu açıklamalarının devamında şunları kaydetti: “Bir diğer konu adli kadın mahpuslardır. Kadın mahpuslar infaz koruma memurları tarafından aşağılandıklarını, hakarete uğradıklarını, küçümsendiklerini, cezaevi idaresinin siyasi tutuklularla konuşmasını yasakladığını ifade etmektedirler. En önemli yakınmalarından birisi koğuşlarda yapılan aramalar sırasında, mahkeme ve hastaneye sevk sırasında güvenlik tedbirleri bahane edilerek sıklıkla cinsel tacize maruz kalmalarıdır. Adli mahpuslarda hak arama bilincinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle tacizin yanı sıra tehdit, ayrımcılık, hak gaspı yaşadıklarını ve infazlarının yanması ya da disiplin cezası almaları korkusuyla yaşadıklarını söylemeye çekindiklerini ifade etmektedirler. Hamile, yeni doğum yapmış, ciddi ameliyat geçirmiş, ağır hastalıkları olan kadınların, hastaneye veya duruşmalara gidiş-geliş sırasında diğer tutuklularla aynı uygulamaya tabi tutulmaları, güvenlik gerekçeleri ile hastanelerde tutulmak istenmemesi ya da kötü fiziksel koşullarda olan mahkûm koğuşlarında tutulması, aile refakatinin engellenmesi, yeni doğum yapan kadınların hemen gözaltına alınması ya da doğuma kelepçeyle götürülmesi yaşanılan diğer ağır hak ihlalleridir.

ÇOCUK, ASLA BİR MAHPUS MUAMELESİ GÖRMEMELİ”

Cezaevlerinde çözüm bekleyen önemli konulardan biri de anneleri ile yaşamak zorunda kalan veya ayrılamayacak olan çocuklarla ilişkilidir. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli verilerine göre cezaevlerinde 9 bin 574 kadın hükümlü, bin 818 kadın tutuklu bulunmaktadır. Bu rakamlara 7242 sayılı kanunla COVID-19 iznine ayrılan hükümlüler dahildir. 0-6 yaş ile ilgili ise ne yazık ki sağlıklı bir sayı yoktur. İHD’nin verilerinde 2020 sonuna kadar 300 gibi bir rakamdan söz edilmektedir. Bu çocuklar için cezaevinde kreş ve gündüz bakımevi oluşturulması, oluşturulamadığı durumlarda bu çocukların devlete ait dışarıdaki bir kreş ya da gündüz bakımevi olanağından yararlandırılması gerekmektedir. Çocukların eğitime ve dışarıdaki yaşama hazırlanması açısından büyük öneme sahip bu olanakların yaratılmaması onların bedensel ve ruhsal gelişimini engellemekte, mevcut durum çocuklar açısından da bir cezaya dönüşmektedir. Türkiye Psikologlar Derneği tarafından yapılan araştırmada annesi ile cezaevinde kalan çocukların zamanla yürüme, koşma, ellerini iyi düzeyde kullanma, zıplama gibi ve bilişsel alanlarda yaşıtlarının gerisinde kaldığından söz edilmektedir. Pandemi sürecinde ise kapalılık ve kısıtlılık halinin tüm mahpuslarda yarattığı zorluğa ek olarak 0-6 yaş arasındaki çocuklar yeterli havalandırma ve hijyen koşullarının sağlanamadığı ortamlarda erişkinlerle bir arada kalmış, aşısız grup olmaları nedeni ile yüksek enfeksiyon riskine maruz bırakılmışlardır. Oyun alanları kapatılan, eğitsel faaliyetleri durdurulan çocukların aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimleri de baskılanmıştır. Çocuğu ile cezaevinde kalan bir kadın mahpus için bir diğer sorun dışarıda olan diğer çocuklarından haber alamaması, velayet davaları devam eden kadınların dışarıdaki çocukları ile görüştürülmemeleri, dolayısı ile bu çocukların da anne sevgisi ve bakımından mahrum kalması durumudur. BM Bangkok Kuralları, (48. ve 52. Maddeler arası hamile, emziren ve çocuğuyla birlikte hapishanede kalan kadınlara ilişkin düzenlemeler içeriyor) tutuklu ve hükümlü kadınların hapishane şartlarıyla ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer veriyor. Bu metinlerde hamile/yeni doğum yapmış/emzirme döneminde/çocuklarıyla kalan mahpuslara, ihtiyaçlarına göre yaklaşımlarda bulunulmalı; çocuklar, uzmanlar tarafından takip edilmelidir. Annesiyle birlikte tutulan çocuk, asla bir mahpus muamelesi görmemelidir, demektedir.

“SÜRGÜN SEVK UYGULAMALARI İKİNCİL CEZALANDIRMA YÖNTEMLERİDİR”

Yaşlı, ağır ve kronik hastalıkları olan kadın/erkek tüm mahpusların infazlarının ertelenmesi konusu da acilen çözümlenmesi gereken sorunlardan biridir. Cezaevinde de olsa bir insanın en temel haklarından olan, özel hayatın gizliliği ve mahremiyet olgusunu zedeleyen güvenliğin tedbirlerinin öncelendiği kamera sistemi de kabul edilemez uygulamalardandır.  Eğitim, beslenme, temiz ve yeterli su, hijyen ve temizlik ürünlerine, çocuklarının ihtiyaçlarına ulaşım, bilgiye erişim, haberleşme, ifade özgürlüğü konusunda yapılan kısıtlamalar, cezaevinde bulunmayan ihtiyaçların dışarıdan getirilmesi talebine karşı takınılan olumsuz tutum, cezaevi kantininde kendileri ve çocukları için yetersiz, pahalı ve kalitesiz ürünleri almaya zorlanma gibi diğer sorunlar hakkında da maalesef olumlu bir ilerleme kaydedilmemektedir. Cezaevleri arasında gerekçesiz ve aniden yapılan, kişisel eşyalarının dahi yanlarına alınmasına izin verilmediği “sürgün sevk” uygulamaları da aslında planlanmış ikincil cezalandırma yöntemleridir. Bizler ayırımcılığın olmadığı ya da objektif ayrımcılığı ön plana alan farklılıkları gözeten bir cezaevi yönetme biçimiyle bu sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Aslında çoğu günlük sorun insan haklarına ve birey olmanın gereklerine uygun, eşitlikçi bir hukuk sisteminin uygulandığı yönetme biçimleri ile çözülebilir türdendir. Tabi ki bu noktadaki sorumluluk da devlete aittir. Bizler ATO Kadın ve İnsan hakları Komisyonları olarak cezaevindeki kadınlar ve yanlarında yaşamak zorunda olan çocuklarının sorunları konusunun takipçisi olduğumuzu ve her zaman çözüm önerilerimizi sunacağımızı bildirmek isteriz.”

 
Başkent’te bir ilk: Sincan Kedi Tedavi Ünitesi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
 
Elektrik enerjisi satın alınacak
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Başkent’te “Türkün Dili Türkün Sesi” kulakların pasını sildi
Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler ...
Bakan Kasapoğlu: “Tokyo’dan pek çok güzel anıyla döndük”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ...
ILO raporuna göre 4 milyarı aşkın insan sosyal korumadan yoksun
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) son raporuna göre, COVID-19 krizi ...
 
Erkek şiddeti Eylül’de de kadınları yaşamdan kopardı
Eylül’de 26 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu
Türk Toraks Derneği: “Covid-19 ve Grip aşıları arasında 14 gün ara verilmesi uygundur”
Türk Toraks Derneği, COVID-19 pandemisi sürerken yaklaşan grip sezonu ...
Kara Rapor 2021’e göre Türkiye’nin yarısı soluduğu havayı bilmiyor
THHP’den “Kara Rapor 2021
 
SES Ankara, ASM’lerin sorunlarını raporladı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi (SES), Aile ...
İYİ Parti lideri Akşener: "Önceden alsınlar seçim kararını, Millet İttifakı'nın adayını öğrensinler"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı ...
Kılıçdaroğlu’ndan MHP’ye: “Polisler için önerge verin destekleyelim”
CHP lideri Kılıçdaroğlu emekli emniyet mensupları ile buluştu
 
404 Page Not Found
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
RIZA PEHLİVAN
RIZA PEHLİVAN
Duvarlar
İBRAHİM DUMANAY
İBRAHİM DUMANAY
Yazmak
AHSEN ARAL UYAR
AHSEN ARAL UYAR
Yıllara Yayılmış Tecavüz
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
Kış Mevsimi
EZGİ KIZILAY
EZGİ KIZILAY
Bitcoin, Türkiye’nin Elektrik Tüketiminin Yüzde 41’i Oranında Enerji Harcıyor
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Pentagon Yeni Bir Ufo Birimi Kuruyor
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri